Försäkringsinformation

Via en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget If är alla vår elever är försäkrade dygnet runt, både i skolan och på fritiden.

Skolans expedition tillhandahåller blankett för skadeanmälan vid olycksfall.

Olycksfallsförsäkringen omfattar

  • Läke-, rese och tandvårdskostnader
  • Skadade kläder och personliga tillhörigheter
  • Invaliditets- och dödsfallskapital
  • Krisbehandling
  • Teknisk utrustning för handikappad person

Läke- och tandvårdkostnader
Vid olycksfall betalar If de kostnader som uppkommer för vård och behandling.

Resekostnader
If betalar ersättning för resor till och från vård och behandling, i upp till tre år efter olyckan.

Kläder och personliga tillhörigheter
Om olycksfallet leder till att den försäkrade måste behandlas av läkare eller tandläkare lämnar If ersättning för skadade kläder och andra vanliga personliga tillhörigheter.

Invaliditets- och dödsfallskapital
I försäkringen ingår ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Ersättning vid medicinsk invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgraden och ålder. 

Vid frågor kontakta If kundcenter telefon 0771-56 00 00

Bildresultat för if

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår