Ordningsregler för Himmelstalundsgymnasiet

Ordningsreglerna har reviderats i juni 2016

Arbetsmiljö

Jag bidrar själv till att alla ska ha en bra arbetsmiljö på skolan genom att bland annat

  • Följa skolans policy om en tobaksfri skoltid vilket innebär att jag inte använder tobak i någon form under skoldagen
  • respektera andras åsikter, tankar och hur andra människor på skolan är som personer
  • vara rädd om min skola och inte utföra skadegörelse
  • inte skräpa ner i skolans lokaler eller på skolans område

Elevskåpen är skolans egendom som eleverna disponerar för förvaring av läromedel och personliga saker. Vid misstanke om att droger förvaras i skolan, eller vid misstanke om andra kriminella aktiviteter, kan skolan utan förvarning öppna och gå igenom elevskåpen.

Undervisning och lektioner

Jag tar mitt ansvar för att

  • komma i tid och delta på mina lektioner
  • ha med mig undervisningsmaterial till alla lektioner samt vara ombytt till arbetskläder då jag har praktiska lektioner på schemat
  • använda min mobiltelefon och dator endast för det som är relevant för pågående lektionsundervisning.
  • ha fokus på den pågående lektionen
  • lyssna på min lärare och på mina klasskamrater i undervisningssituationen
  • ta reda på vad jag har missat i mina kurser, samt ta igen dessa kursmoment, då jag har varit frånvarande från skolan

Jag bemöter andra människor på ett sådant sätt som jag själv vill bli bemött på!

- Om någon bryter mot skolans ordningsregler och en tillsägelse inte räcker, ska  vårdnadshavare för omyndig elev kontaktas.
- Om någon ertappas med att utöva skadegörelse på skolans egendom blir  personen ersättningsskyldig.
- Vid hög oanmäld frånvaro, eller vid hög anmäld frånvaro som inte kan styrkas  med läkarintyg eller som inte är beviljad av skolan, kan rapportering till CSN bli aktuell.
- Vid mobbning och kränkande behandling tillämpas skolans handlingsplaner för aktuellt ändamål

Juni 2016, Elisabet Bringer Hallberg, Tf rektor Himmelstalundsgymnasiet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår