Grundkurs Trädgård

En utbildning för dig som vill arbeta inom trädgårdsyrket!

Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen (fyllt 20 år) och ger dig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom odling och anläggning. Utbildningen bygger på gymnasiekurser och du kan välja att läsa på hel- eller deltid. Om du läser på heltid omfattar det ett läsår (två terminer).  Det är också möjligt att läsa vissa av kurserna som enstaka kurs. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller du gymnasiebetyg i lästa kurser.

Välkommen till skolan på informationträff, du träffar oss också på olika utbildnings- och trädgårdsmässor under året.

________________________________________________________________ 

Kursstart

Kursstart sker i augusti eller januari. 

Du anger vid ansökan när du vill börja och om du vill läsa på hel-, deltid eller enstaka kurs.

Sista ansökningsdag för start i augusti:  15 maj
Sista ansökningsdag för start i januari:  15 november

Utbildningen innehåller följande kurser:

Trädgårdsodling 100p
Ger grundläggande kunskaper om och förutsättningar för förökning, skötsel och skörd samt hantering och lagring av trädgårdsväxter. Jordbearbetning, gödsling och växtskydd.

Trädgårdsodling - plantskoleväxter 100p
Yrkesmässig odling av buskar, träd barrväxter och perenner. Odlingsåtgärder, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler.

Odling i växthus 1 100p
Yrkesmässig odling av olika växthuskulturer såsom grönsaker och blommor. Växthusinredning, materialanvändning, klimatreglering mm

Skötsel av utemiljöer 1 100p
Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, ogräsbekämpning. Gräsklippning, beskärning, häckklippning, och ogräsbekämpning.

Trädgårdsanläggning 1 100p
Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och hägnader samt planerings-, och gräsytor. Samt mätteknik, utsättning och avvägning.

Trädgårdsanläggning 2 100p
Planering av gröna miljöer, anläggning av hårdgjorda ytor och växtbäddar. Färg och form, design. Lagar och bestämmelser inom området.

Växtkunskap 1 100p
Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växters härdighet, kvalitet och användningsområden.

Valbara kurser ( du kan läsa en av följande):
 

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100p 
 Planering för och odling av frilandsodlade grönsaker och frukt&bär.
Trädgårdsanläggning Specialisering 100p* 
 En fördjupning i ett specialområde inom anläggning.

(* om du önskar läsa Trädgårdsanläggning specialisering krävs förkunskaper motsvarande Trädgårdsanläggning 1&2 eller motsvarande)

Ansökan

Utbildningen har två starter per år i augusti samt januari.

Här kan du läsa mer om hur ansökan och antagningen går till>>

Teori & praktik

I utbildningen varvas teori och praktik vilket betyder att undervisningen sker både i klassrum och ute på skolans odlingsytor och park samt växthus och anläggningshallar.

Här kan du läsa mer om läsårsplaneringen>>

Kurser delvis på distans

Kurserna Växtkunskap 1 (som går under hösten) och Trädgårdsodling ( som går över två terminer) är delvis distansförlagda. Det innebär att kursen innehåller några obligatoriska samlingar på skolan för olika genomgångar och övningar, övrig tid studerar du hemma och har kontakt med skolan via en databaserad lärplattform. Det är därför nödvändigt att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling. Läs mer..

Arbete och vidare studier

Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta i trädgårdsbranschen med till exempel anläggningsföretag, kyrkogårdsarbete, parkförvaltning, odlingar och handelsträdgårdar. Det är också möjligt att läsa vidare, YH- utbildningar inom trädgård eller Sveriges Lantbruksuniversitet ( exempelvis trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör) om den formella behörigheten till dessa utbildningar kan uppfyllas.

Studiefinansiering

Studierna berättigar till studiemedel. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) www.csn.se

Studiemedel CSN
Du får själv söka studiemedel och det är mycket viktigt att du söker för hela din studietid. CSN tillämpning av reglerna kommer att ändras. Om du bara har för en termin i taget och kurser går över flera terminer kan du bli nekad studiemedel termin två, då inga betyg är satta för de poäng du läste termin ett.

Läsårstider Grundkurs trädgård HGK 1

HT 2017-08-21 2017-12-15, 400p
VT 2018-01-08 - 2018-05-25, 400p

Dokument

Kontakta oss för mer information

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår