Grundkurs Trädgård  

En utbildning för dig som vill arbeta inom trädgårdsyrket!

Nyheter inför 2018!

  • Nytt utbildningsinnehåll
  • Start i mars och augusti
  • Fördjupningar mot anläggning, odling och handel

Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen (fyllt 20 år) och ger dig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom trädgård. Efter avslutad utbildning kan arbeta med trädgårdsanläggning, odling på friland och i växthus, skötsel och underhåll av våra utemiljöer och arbete i trädgårdsbutik. Utbildningen bygger på gymnasiekurser och du kan välja att läsa på hel- eller deltid Om du läser på heltid omfattar det ett läsår (två terminer).  Det är också möjligt att läsa vissa av kurserna som enstaka kurs. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller du gymnasiebetyg i lästa kurser. I utbildningen varvas teori och praktik vilket betyder att undervisningen sker både i klassrum och ute på skolans odlingsytor och park samt växthus och anläggningshallar.

Vi ordnar informationsträffar och Du träffar oss även på olika utbildnings- och trädgårdsmässor under året.
__________________________________________________________________________________________

Ansökan & Kursstart

Kursstart sker i mars eller augusti 

Du gör ansökan på vår ansökningsblankett och anger där om du vill läsa på hel-, deltid eller enstaka kurs.

Sista ansökningsdag för start i mars:  15 november
Sista ansökningsdag för start i augusti :  15 maj 

Här hittar du ANSÖKNINGSBLANKETT och mer information om ansökan och antagning>>
____________________________________________________________________________________________

Kursinnehåll obligatoriska kurser

Utbildningen innehåller följande kurser:

Marken och växternas biologi 100p 

Kursen tar upp grunderna inom trädgårdsyrket som mark, vatten och luft, jordar och marklära, växternas utveckling fotosyntes mm gödsling och växtskydd.

Trädgårdsodling - plantskoleväxter 100p

Yrkesmässig odling av buskar, träd barrväxter och perenner. Odlingsåtgärder, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler.

Odling i växthus 1 100p 

Yrkesmässig odling av olika växthuskulturer såsom grönsaker och blommor. Växthusinredning, materialanvändning, klimatreglering mm

Skötsel av utemiljöer 1 100p 

Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, ogräsbekämpning. Gräsklippning, beskärning, häckklippning, och ogräsbekämpning.

Trädgårdsanläggning 1 100p 

Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och hägnader samt planerings-, och gräsytor. Samt mätteknik, utsättning och avvägning.

Växtkunskap 1 100p 

Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växters härdighet, kvalitet och användningsområden.

Beskärning och trädvård 100p 

Grundprinciperna för beskärning som uppbyggnads-, föryngrings- och underhållsbeskärning, trädvårdsplaner, Användning av verktyg och annan teknisk utrustning.

Valbara kurser/inriktningar

Inriktning anläggning

Trädgårdsanläggning 2 100p 

Planering av gröna miljöer, anläggning av hårdgjorda ytor och växtbäddar. Färg och form, design. Lagar och bestämmelser inom området.

Trädgårdsanläggning Specialisering 100p*  

En fördjupning i ett specialområde inom anläggning.

Inriktning handel

Växtkunskap  2 100p 

Identifiering och namngivning av ett brett sortiment av  träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växtval och växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och växternas egenskaper. Växtinventering, grässorter samt Lagar och andra bestämmelser inom området.

Servicekunskap 100p

Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp. Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Förhållningssätt och hur man agerar i olika kund- och servicesituationer samt betalningssätt och god säljetik.

• Inriktning odling

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100p  

Planering för och odling av frilandsodlade grönsaker och frukt&bär. 

Växtkunskap  2 100p 

Identifiering och namngivning av ett brett sortiment av  träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växtval och växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och växternas egenskaper. Växtinventering, grässorter samt Lagar och andra bestämmelser inom området

.______________________________________________________________________________________________

Kurser delvis på distans

Kurserna Växtkunskap 1+2  och Marken och växternas biologi  är delvis distansförlagda. Det innebär att kursen innehåller några obligatoriska samlingar på skolan för olika genomgångar och övningar, övrig tid studerar du på valfri plats och har kontakt med skolan via lärplattformen Fronter. Det är därför nödvändigt att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling. Läs mer..

_____________________________________________________________________________________________

Arbete och vidare studier

Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta i trädgårdsbranschen med till exempel anläggningsföretag, kyrkogårdsarbete, parkförvaltning, odlingar och handelsträdgårdar. Det är också möjligt att läsa vidare, YH- utbildningar inom trädgård eller Sveriges Lantbruksuniversitet ( exempelvis trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör) om den formella behörigheten till dessa utbildningar kan uppfyllas.

Studiefinansiering

Studierna berättigar till studiemedel. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) www.csn.se

Studiemedel CSN

Du får själv söka studiemedel och det är mycket viktigt att du söker för hela din studietid. Enligt CSN:s regler kan du om du bara har sökt för en termin i taget och kurser går över flera terminer bli nekad studiemedel termin två, då inga betyg är satta för de poäng du läste termin ett.

Läsårstider Grundkurs trädgård HGK start mars 2018

VT 2018-03-12 - 2018-05-25, 300p
HT 2018-08-20 – 2019-03-08,  600p

Läsårstider Grundkurs trädgård start augusti 2018

2018-08-20 - 2019-05-24

Dokument

Kontakta oss för mer information

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår