_______________________________________________________________________

Skogsplanerare 40v

200 YH-poäng

Det här är utbildningen för dig som vill ha ett fritt och självständigt arbete. Du är beredd att ta ett stort eget ansvar för att jobbet blir gjort och du kan ta beslut. Du jobbar till största delen ute med insamling av data om skog, samt om värdefulla natur och kulturmiljöer. Dina verktyg är främst fältdator och GPS.

Vad blir jag?

Efter genomförd utbildningen med betyg minst godkänt i alla kurser får du en Yh – examen som Skogsplanerare. Du kan arbeta med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som till exempel avverkning och skogsvård. Du kan vara anställd eller jobba i eget företag.

När startar nästa utbildning?

Utbildningen startar ej som planerat 21 augusti 2017, mer information om nästa start kommer finnas här i januari 2018.

Hur går det till?

Under utbildningen varvas teori och praktik. Inom gångavstånd från skolan finns ett av våra övningsområden. Vi har ett väl utvecklat samarbete med skogsnäring-en regionalt och lokalt. Skogsnäringen bidrar med övningsobjekt, föreläsningar och studiebesök. Ett aktivt samarbete mellan skogsföretag och skola ger också goda kontakter mellan företag och studenter. Skogsföretagen bidrar också med handledning under Lärande I Arbete (LIA). LIA är särskilda kurser där du får till-fälle att utveckla dina kunskaper genom arbete ute i företag.

Vilka kurser läser jag?

Skogsskötsel och ståndortsegenskaper, tillämpning - 25 poäng
Skogsuppskattning och skoglig datainsamling - 45 poäng
Natur -, kultur – och vattenvårdsplanering - 30 poäng
Åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning i skogsbruk - 40 poäng
Företagande i skogsbruket - 20 poäng
LIA Skoglig åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning - 20 poäng
LIA Skoglig datainsamling - 20 poäng

Ansökan

Datum för nästa ansökan kommer finnas här i januari 2018.  Ansöker gör du på ett särskilt formulär, som finns på vår hemsida. Se adress längst ner på sidan. Om det finns plats på utbildningen kan behöriga sökande med sen ansökan antas.

Tillträde till utbildning

Innan ansökan behandlas görs en bedömning om den sökande är behörig.

Syftet med kraven på behörighet är att den sökande ska ha förutsättningar att klara utbildningen.

Behörig till Yrkeshögskolan och följande krav på särskilda förkunskaper:

  • Minst ett års arbetslivserfarenhet efter gymnasiet.
  • Körkort lägst klass B
  • Minst betyg E (Godkänd) i kursen Skogsskötsel 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Minst betyg E (Godkänd) i kursen Motorsåg och röjsåg 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Minst betyg E (Godkänd) i kursen Naturbruk eller motsvarande kun-skaper.

Kunskaper motsvarande gymnasiekurserna kan man, t ex få genom arbete, kortare kurser, och studiecirklar . Skolan bedömer om tillräckliga kunskaper finns. Är du osäker på din behörighet, tag då kontakt med ansvarig på Vreta Yrkeshögskola. Om det behövs kan du få hjälp med en plan för att bli behörig. Det finns också möjligheter att göra undantag från krav på behörighet, om den sökande bedöms klara utbildningen och kommer att klara det yrke utbildning leder till.

Studiemedel

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN http:/www.csn.se/
För att klara av studierna skall du som student ha en egen bärbar dator. Datorn skall ha en storlek av minst 12,1 tum och ska ha utrymme att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office, Word och Excell. Skogliga program som används i utbildningen finns ej för Appledatorer, vi rekommenderar därför Windowsdatorer.

Dokument

Kontakta oss för mer information

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår