Vuxenutbildningar

DJURVÅRDARE MED D9

Vill du arbeta med djur? 

På Himmelstalunds utbildningscentrums vuxenutbildning får du en bred kompetens som djurvårdare. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba inom djursjukvård, zoohandel eller med hundar inom olika områden.

Här hittar du svar på många av dina frågor!

Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen (fyllt 20 år) och utgörs av gymnasiekurser som ingår i Naturbruksprogrammet. Du läser på heltid i två terminer och efter avslutad utbildning erhåller du gymnasiebetyg i de kurser du läst med godkänt resultat.

I utbildningen ingår ”Grundkurs i läkemedelshantering" (D9) så när du är klar hos oss kan du anställas hos veterinär eller på djursjukhus som ”Djurvårdare inom djursjukvården på nivå 2”.   Flera av våra kurser riktar in sig på träning av hundar och andra djur med fokus på interaktion mellan människor och djur och dess betydelse i samhället inom t.ex. utbildning och omsorg.

I utbildningen varvas teori och praktik vilket betyder att undervisningen sker både i klassrum och i skolans djuranläggningar, hundstallar och på våra träningsplaner. 

Utbildningens innehåll

Omfattar totalt 900 poäng (vt 500p, ht 400p) och innehåller följande kurser:

Biologi Naturbruk specialisering  100p

Kursen ska bl.a. ge dig kunskaper om olika djurarters anatomi och fysiologi.

Djur specialisering 100p

Fördjupningskurs om djurs betydelse för hälsa och livskvalité, möjliga användningsområden och djurens betydelse i samhället

Hundkunskap 1 100p

Vanliga hundraser, deras beteende och mentala egenskaper, behov av skötsel, aktivering och lämpliga användningsområden är moment som ingår i den här kursen.

Hundkunskap 3 100p

En orientering om verksamheter och specialområden där hundar deltar och användes för olika ändamål. Fördjupning inom valt  specialområde där arbetsmetoder, inlärning, skötsel, hantering av lämplig utrustning mm är viktiga kursmoment.

djurvård inom djurens Hälso- och sjukvård 1 100p

I den här kursen får du lära dig att vårda skadade och sjuka djur. Hygien och smittskydd är också en viktig del av den här kursen

djurvård inom djurens Hälso- och sjukvård 2 200p

Nu är det dags att fördjupa kunskaperna om vård av djur på djurklinik. I den här kursen ingår bland annat ”grundkurs i läkemedelshantering”

Sällskapsdjur 1 & 2 200p

Här får du lära dig om olika sällskapsdjur och deras behov av skötsel, hantering, utfodring samt krav på utrymme och miljöberikning. 

Förkunskapskrav 

  • Grundskolekompetens eller motsvarande
  • Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (åk9).

Studiefinansiering

Du får själv söka studiemedel och det är mycket viktigt att du söker för hela din studietid. Enligt CSN:s regler kan du om du bara har sökt för en termin i taget och kurser går över flera terminer bli nekad studiemedel termin två, då inga betyg är satta för de poäng du läste termin ett.

Terminstider

VT - 
HT - 

KURSSTART

Nästa planerade start: Januari 2020

Så här söker du vuxenutbildningen inom djurvård

Ansökningsblankett för 2020 kommer finnas här i slutet på augusti 2019. (Gäller även sökande från Norrköpings kommun)

Ansökan skickas till: 

Vreta utbildningscentrum
Järngården 3
590 76 Vreta Kloster

Till ansökan skall alltid bifogas 

  • Personbevis
  • Kopia av tidigare högsta slutförda utbildning.
  • SAS-betyg i förekommande fall (Svenska som andraspråk)
  • Personligt brev med syfte och mål med utbildningen.

Hur antagningen går till

Sökandes hemkommun beviljar utbildningsplatsen.
Skolan skickar din ansökan vidare till respektive hemkommun och när vi fått svar på dessa gör Himmelstalunds utbildningscentrum antagningen till utbildningen. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun om du har frågor runt dina möjligheter att få sökt utbildning beviljad. Utbildningen har 30 platser och vid behov av urval ges företräde till sökande med kort tidigare utbildning.

Antagningsbesked

Antagningsbesked kommer via mail från Himmelstalunds utbildningscentrum. OBS! Var noga med att ange rätt mailadress i din ansökan.

Kontakta oss för mer information

Ingrid Olsson

Enhetschef Djurvård-vux, APL-koordinator

Tel: 011-283314, 0767-982814
Kontakta via e-post

Himmelstalunds utbildningscentrum

Expedition

Tel: 011-283300
Kontakta via e-post

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2019

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se, webmaster roger.jungevall@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår