2020-02-17

Läget efter branden - nu vi ser framåt!

Byggnationer

Byggprocessen för ett nytt kostall började för några år sedan. Vi beslutade att leja ut grisundervisningen på externa gårdar och riva våra grisstallar, så vi kunde bygga ett nytt kostall där grisstallarna låg. Planen då var att bygga ett nytt tillväxtstall och inhysa suggor i gamla lagården när våra kor flyttat in i nya kostallet. Stallarna skulle då, som de också gjorde nu, ligga på rad och sitta ihop med en inbyggd korridor emellan sig.

Projekteringen och ritningen på nya kostallet var färdig att gå ut på upphandling när lagården brann ned, och då ändrades alla våra planer. Förra veckan fick vi beslut om att vi är undantagna från upphandlingsprocessen. Det innebär att vi kan bygga kostallet betydligt snabbare och själva välja de entreprenörer och den inredning/utrustning vi önskar. 

Vi håller fortfarande på att riva och röja efter branden. Men så snart det är klart kommer bygget att ta fart och vi hoppas att vi ska ha ett färdigt stall till installningen i höst.

Vi kommer att bygga nya kostallet där det gamla låg, och sedan lämna platsen där grisstallarna låg utan bebyggelse, en brandgata mellan kostall och maskinhall. Allt för att i framtiden undvika allt det hemska som en brand medför.

Även vår sal för undervisning i hund brann ned liksom personalutrymmen som kök, omklädningsrum och kontor. Dessa utrymmen kommer att ersättas tillfälligt (3 år) med en paviljong. Projekteringen av en ny byggnad kommer snart att påbörjas.

Lantbruksdjur och undervisning

Våra ungdjur och tackor klarade sig från branden. Deras stall låg inte i vindriktningen vilket vi är väldigt tacksamma för. Tackorna, som ska börja lamma runt vecka 10, har fått flytta till ett tillfälligt stall. Fårhuset är omgjort till kalvningsboxar och del av ungdjurstallet kommer att göras om till uppbundet mjölksystem. Just nu spannmjölkas förstakalvarna. Under våren kommer ca 20 kvigor att kalva in och fram i september kommer ytterligare 9 kvigor kalva.Så inhysning för våra djur är löst, vilket känns väldigt skönt, och vi har resurser för att både kalvningar och lamningar ska fungera friktionsfritt. Men givetvis kommer det att bli mycket manuellt arbete. För undervisningen under vårterminen kommer vi att använda oss av våra djur och stallar samt en extern grisgård och en extern mjölkgård. Personal från skolan, instruktörer och lärare, kommer att hålla i undervisningen, både i våra stallar och på de externa gårdarna.

Eleverna har fått information om var, när och hur. Det är framförallt våra åk1-elever som får undervisning i våra djurstallar under vårterminen.

Undervisning i hund

Under veckorna efter sportlovet, i väntan på att paviljongen med nya hundsalen ska vara inflyttningsbar, kommer vi att hyra två hallar för hundundervisingen. Eleverna kommer informeras om när, var och hur av läraren. Då kommer de också att få besked om när de kan ta med egna hundar.

Hösten

Höstens undervisning är under planering. Vi brukar ha ganska intensiv undervisning i lantbuksdjur där åk2-elever ska visa att de kan sköta en lagård självständigt. Och runt novemberlovet har lantbruks- och djureleverna APL på djurgård med produktionsdjur igen (annat djurslag än före sommaren). Jag får återkomma med information hur hösten kommer att se ut när vi vet lite mer hur det går med bygget av nya kostallet.

Ljuset i tunneln

Det finns ljuspunkter i allt det mörka efter branden. Fyra kvigor har hittills kalvat. Det har gått bra och alla är kvigkalvar vilket känns extra roligt. Nu ska vi bara döpa den första!

Det vi också har att se fram emot är skolmästerskap i traktor. Det brukar vara ca 10 mixade lag från olika skolor som tävlar under två dagar. Vreta har vunnit två år i rad, och V18 kommer att arrangera tävlingen under vecka 19 på skolan. Nytt för i år är att vi kommer att anordna en individuell tjejtävling också. 

Med vänlig hälsning,

Åsa Rytthammar, Enhetschef Jord

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2021

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår