2021-10-15

Jubileum x tre!

Hösten 2021 har vi tre jubileum att fira på Vreta utbildningscentrum!

Stort jubileumskalas anordnas på skolan för alla elever och all personal onsdag 1/12 2021. Vi firar i matsalen där alla kommer bjudas på tårta under eftermiddagen.

  • Hästutbildningen på Naturbruksprogrammet fyller 30 år. Hästutbildningen startade hösten 1991, som en valbar inriktning på Naturbruksprogrammets Lantbruksutbildning. Eleverna kunde välja en skogsinriktning eller en hästinriktning, 12 elever valde häst som sin inriktning i årskurs 2 och 3. Det första året på Naturbruksprogrammet var ett gemensamt år där alla elever läste likadant oavsett vilken inriktning de skulle välja till årskurs 2. Hästutbildningen växte snabbt året därpå till att bli en egen valbar utbildning redan från år 1. 1992 hade vi 20 platser och 1993 var det 30 platser på häst och det var många fler som sökte. Utbildningen blev rikskänd och 1993 fick vi av HYN godkänt att driva Riksintag på Häst, så på hösten kunde vi starta ”Lokal gren” med lokala kurser i dressyr och hoppning. Riksintaget gjord att vi fick en klass från länet och en klass från övriga Sverige. Det blev att vi tog in runt 66 elever i två klasser varje läsår som bara gick häst. Riksintaget fortsatte fram till 2011 då det blev en ny gymnasiereform och riksintagen fick bara finnas kvar på de tre Riksanläggningarna. I den nya reformen GY11 fanns nu möjlighet att istället söka Nationell Idrottsutbildning inom Ridsport. Vilket vi gjorde och fick tillstånd till att driva  24 NIU-platser inom dressyr och hoppning.
  • NIU-Ridsport på Naturbruksprogrammets Hästinriktning fyller 10 år. 2011 på hösten satte vi igång en helt ny utbildning inom häst på skolan. NIU-Ridsport (Nationell Idrotts Utbildning inom ridsport). NIU-Ridsport är en profil för våra hästelever där de kan träna och tävla på en tävlingshäst under skoltid. Detta för att främja elitidrotten och snabbt hitta lovande talanger som Svenska Ridsportförbundet sen kan fånga upp i ungdomssatsningar. NIU är den enda skolformen där eleverna kan tävla på skoltid och kravet för att komma in är  tävlingserfarenhet (LB/LA), tillgång till tävlingshäst och ett obligatoriskt godkänt Ridprov. Vreta har nu ca 20 elever på tre årskurser som går NIU-Ridsport i antingen dressyr eller hoppning.
  • Fordon och Transportprogrammet på Vreta utbildningscentrum fyller 10 år. 2007 startade det en profil på Skoginriktningen som hette Naturbrukstransporter, där skolan startade en transportutbildning i mindre skala. Men när den nya gymnasiereformen kom med GY 11 så fick inget annat program än Fordon och Transportprogrammet driva transportutbildning. Då fick skolan ett uppdrag från samverkanskommunerna i Östergötland att starta upp det nya Fordon och Transportprogrammets med Transportinriktning vilket vi gjorde till hösten 2011. Transportutbildningen har växt något otroligt från 16 elever per årskurs 2011, till 54 elever per årskurs hösten 2021. Utbildningen har under dessa tio år blivit nominerad till ”Årets Transportskola” alla de sju år som priset funnits och 2017 vann Vreta finalen och blev ”Årets Transporskola 2017”. Intresset för Transportutbildningen är enorm och behovet från branschen av yrkesförare är stor. Tjejerna har nu hittat till utbildningen och önskemålet är att utbilda lika många killar som tjejer i yrket.  Det behövs 50.000 yrkesförare de närmaste 10 åren. 

 

Skolans entré med hissade flaggor och blå himmel 

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2022

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår