Låneregler

Lånekort

Du behöver inget lånekort för att låna böcker utan uppger ditt personnummer.

Lånetid

Den vanliga lånetiden för skön- och facklitteratur är 28 dagar. Om det är kö på boken förkortas lånetiden till 14 dagar. Kursböcker får man låna under hela tiden kursen pågår. I mån av lediga exemplar kan man få låna kurslitteratur även vid andra tillfällen. Läroböckerna står i förrådet så du måste ha en halv dags framförhållning när du behöver en sådan.

Tidskrifter och referensböcker lånas inte ut, de kan man bara läsa på biblioteket.

Återlämning av böcker

Böcker lämnas i återlämningslådan utanför biblioteket eller till ansvarig bibliotekspersonal.

Ersättning av försenade eller borttappade böcker

När du lånat böcker är det du som är ansvarig för dem, även kurslitteraturen. Låna aldrig ut en bok till en kompis utan att registrera den i biblioteket, det är fortfarande du som är ansvarig för boken gentemot biblioteket. Om man har böcker kvar när man slutar på skolan skickas påminnelser och kravbrev till folkbokföringsadressen. 

Böcker som inte återlämnas eller återlämnas i sämre skick än de var i, får låntagern ersätta med 500 kr per bok.

OBS! Det räcker inte att lämna in en lärobok utan det måste vara den läroboken du lånade.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se