HIMMELSTALUNDS UTBILDNINGSCENTRUM

Karta över skolområdet.

Himmelstalunds utbildningscentrum ligger i det natursköna Himmelstalundsområdet vid södra infarten till Norrköping, granne med Stadium Arena, Mässhallarna och Himmelstalundshallen.

Skolan erbjuder gymnasieutbildning; Naturbruksprogrammet med inriktningarna djur och trädgård. Vi har också Anpassad gymnasieskola med trädgårds- och djurinriktning samt vuxenutbildningar inom djur, trädgård och florist.

Totalt är vi runt 270 gymnasieelever och 100 vuxenstuderande.

Skolan förfogar över ca 7 ha markområde både odlingsmark och parkmark. Här finns sortiment av buskar, träd, grönsaker, perenner o sommarblommor. Alla våra frilandsgrönsaker samt tomater är KRAV godkända samt certifierade av Kiwa Sverige AB. 

Skolan har olika speciallokaler för karaktärsämnesundervisning; växthus, markbyggnadshall, verkstad och djurhus.

Djurhuset invigdes 2005 och är unikt i sitt slag i Sverige. Här finns förutom klassrum också undersökningsrum och speciella avdelningar för bland annat gnagare, fåglar och reptiler.

Genom samarbete med Kolmårdens djurpark och Tropicariet bedrivs en stor del av gymnasieutbildningen ”Djurpark och tropisk anläggning” också vid dessa anläggningar.

I trädgårdsutbildningen förläggs mycket av de praktiska övningarna till skolans park, växthus och markbyggnadshall. Det är skolans elever som är med och formar skolans utemiljö

 Information om våra djuranläggningar.

Vi är certifierade och uppfyller kraven i ISO 14001:2015.

Skolans flagga mot en blå himmel

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se