FÖRSÄKRINGSINFORMATION

Via en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Östgöta är alla vår elever  försäkrade dygnet runt, både i skolan och på fritiden.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

  • Läke-, rese och tandskadeskostnader
  • Skadade kläder och personliga tillhörigheter
  • Invaliditets- och dödsfallskapital
  • Krisförsäkring
  • Hjälpmedel
  • Ärrersättning
  • Medicinsk rehabilitering
  • Smitta

Försäkringsbevis

 

NÄR OLYCKA INTRÄFFAT

Anmälan görs via:

Telefon: 013-29 06 70
E-post: personskador@LFostgota.se
Postadress: Länsförsäkringar Östgöta, Box 400, 591 24 Linköping

Logotyp Länsförsäkringar

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se