BUSSKORT

Vilka har rätt till busskort?

Elever som är skrivna utanför Östergötland ska alltid vända sig till sin hemkommun om ersättning även om de har inackorderingsadress inom Östergötland.

Följande gäller de som är folkbokförda i Östergötland

  • Eleven har rätt till busskort till och med vårterminen det år hen fyller 20 år (21 år på särskolan)

  • Eleven har en färdväg på minst 6 km hemifrån till skolan och inte får inackorderingsbidrag.

Hur får ELEVEN SITT busskort?

Inför nytt läsår skickar Östgötatrafiken hem busskorten till de blivande ettornas folkbokföringsadress. Har eleven inte fått något busskort trots att avståndskraven är uppfyllda, kan eleven kontakta skolans expedition. Eleverna åker gratis första veckan.

Förlorat kort

Elev som förlorat sitt busskort kan hämta ett nytt på skolans expedition. Det gamla kortet spärras.

Skadat kort

Kort som skadats eller av annan anledning inte fungerar byts ut på skolexpeditionen. Det trasiga kortet lämnas in i utbyte på expeditionen.

Busskort under praktikperiod eller studiebesök

Om en elev bor mer än 6 km från sin APL-plats och i vanliga fall inte har rätt till busskort, får ett busskort från skolan.

Om du flyttar

Du som i samband med flytt uppfyller kraven för att få busskort ansöker om det på skolexpeditionen. Kort kan endast lämnas ut efter att den nya adressen finns registrerad hos folkbokföringen.

Du som i samband med flytt behöver en annan typ av busskort anmäler ändringen till expeditionen. Ändringen av busskortstyp kan göras först när den nya adressen finns registrerad hos folkbokföringen.

Elev som i samband med flytt inte längre har rätt till busskort ska återlämna busskortet till expeditionen snarast. Kortet kommer att spärras.

Om du slutar på skolan

I vissa fall kan du behålla kortet om du börjar på en annan skola och fortfarande uppfyller avståndskravet. Expeditionen behöver då veta vilken skola du börjar på. Om du inte längre uppfyller kravet ska du lämna in kortet till expeditionen.

Kasta inte kortet!

OBS! Kortet är en värdehandling! Så länge du uppfyller kraven för att få ett busskort ska du behålla kortet. Ett nytt värde laddas på kortet inför varje hösttermin. Östgötatrafiken skickar ett brev hem till de elever som skolan har anmält ska få sitt kort omaktiverat.

Adm. ansvarig för busskort på Himmelstalunds utbildningscentrum är:

Anna Malmgren
Box 713
601 16 Norrköping
Tfn: 011-28 33 04
E-post: anna.m.malmgren@regionostergotland.se

Östgötatrafiken buss har stannat vid en busshållsplats där passagerare skall gå på bussen.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2022

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår