BUSSKORT

Vilka har rätt till busskort?

(Elever som är skrivna utanför Östergötland ska alltid vända sig till sin hemkommun om ersättning även om de har inackorderingsadress inom Östergötland.)

Följande gäller de som är folkbokförda i Östergötland

Eleven har rätt till busskort till och med vårterminen det år hen fyller 20 år (21 år på särskolan)

  • har en färdväg på minst 6 km hemifrån till skolan inte får inackorderingsbidrag (om du kommer från en annan kommun än Norrköping kan andra regler gälla, hör i så fall med din hemkommun).
  • På Norrköpings kommuns hemsida finns en karta där man kan se om avståndsreglerna är uppfyllda.

Hur får jag mitt busskort?

Skolkortet delas ut på skolexpeditionen första dagen år 1. Första dagen åker eleverna gratis till skolan med Östgötatrafiken men inte hem. Elever som inte bor i Norrköpings Kommun måste ansöka om busskort på speciell blankett.

Förlorat kort

Elev som förlorat ett skolkort får ett nytt efter att denna blankett har fyllts i. Om eleven inte är myndig ska målsman underteckna. Eleven får bekosta spärravgift och administrativa kostnader (för närvarande 250 kronor). Norrköpings kommun skickar inbetalningskort till eleven eller målsman. För att det nya kortet ska bli giltigt samma dag måste kortet laddas innan klockan 9.00, efter det blir kortet giltigt först nästa dag. Blanketten finns att skriva ut under ”Blanketter” i menyn till vänster.

Skadat kort

Kort som gått sönder eller av annan anledning inte fungerar byts ut på skolexpeditionen. Det trasiga kortet lämnas in i utbyte på expeditionen. Kastat kort räknas som förlorat (se informationen ovan). För att det nya kortet ska bli giltigt samma dag måste kortet laddas innan klockan 9.00, efter det blir kortet giltigt först nästa dag

Busskort under praktikperiod eller studiebesök

Om elev som i vanliga fall inte har rätt till busskort men behöver det till sin praktikplats kan få ett busskort från skolan efter överenskommelse med ansvarig APL-lärare.

Om du flyttar

Du som i samband med flytt uppfyller kraven för att få busskort ansöker om det på skolexpeditionen. Kort kan endast lämnas ut efter att den nya adressen finns registrerad hos folkbokföringen.

Du som i samband med flytt behöver en annan typ av busskort anmäler ändringen till expeditionen. Ändringen av busskortstyp kan göras först när den nya adressen finns registrerad hos folkbokföringen.

Du som i samband med flytt inte längre har rätt till busskort ska återlämna busskortet till expeditionen snarast. Om kortet inte lämnas in kommer det att spärras. Eleven kan då behöva betala spärravgiften (200 kr.).

Om du slutar på skolan

I vissa fall kan du behålla kortet om du börjar på en annan skola och fortfarande uppfyller avståndskravet. Expeditionen behöver då veta vilken skola du börjar på. Om du inte längre uppfyller kravet ska du lämna in kortet till expeditionen. Kort som inte återlämnas kommer att spärras, eleven kan då behöva betala spärravgiften.

Kasta inte kortet!

OBS! Kortet är en värdehandling! Så länge du uppfyller kraven för att få ett busskort ska du behålla kortet. Ett nytt värde laddas på kortet inför varje hösttermin. Östgötatrafiken skickar ett brev hem till de elever som skolan har anmält ska få sitt kort omaktiverat.
Ladda inget annat värde på kortet, om du skulle förlora kortet eller det blir skadat kan du inte få tillbaka värdet.

Adm. ansvarig för busskort på Himmelstalunds utbildningscentrum är:

Anna Larsson
Box 713
601 16 Norrköping
Tfn: 011-28 33 04
E-post: anna.marg.larsson@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2019

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se, webmaster roger.jungevall@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår