BUSSKORT

Vilka har rätt till busskort?

Elever som är skrivna utanför Östergötland ska alltid vända sig till sin hemkommun om ersättning även om de har inackorderingsadress inom Östergötland.

Följande gäller de som är folkbokförda i Östergötland

  • Eleven har rätt till busskort till och med vårterminen det år hen fyller 20 år (21 år på den anpassade gymnasieskolan)

  • Eleven har en färdväg på minst 6 km hemifrån till skolan och inte får inackorderingsbidrag.

ansvarig för busskort

Från och med lå 22/23 är det elevernas hemkommuner som sköter distributionen av busskort. Besök din kommuns hemsida för mer information.  

KASTA INTE KORTET!

OBS! Kortet är en värdehandling! Så länge du uppfyller kraven för att få ett busskort ska du behålla kortet. Ett nytt värde laddas på kortet inför varje hösttermin. 

Busskort under apl-period eller studiebesök

Om en elev bor mer än 6 km från sin APL-plats och i vanliga fall inte har rätt till busskort, får ett busskort från skolan. Ansvarig för dessa kort är

Anna Malmgren, Tfn: 011-28 33 04
E-post: anna.m.malmgren@regionostergotland.se

Östgötatrafiken buss har stannat vid en busshållsplats där passagerare skall gå på bussen.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se