Obehörig till ett Nationellt yrkesprogram

Till vissa av våra utbildningar kan det finnas möjlighet att söka även om man är obehörig. I mån av plats erbjuder vi introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY).

Programinriktat individuellt val (IMV)

Är sökbart för elever i åk 9 och urvalet baseras på elevens betyg från grundskolan. Elever som studerar inom Programinriktat individuellt val (IMV) på Himmelstalundsgymnasiet följer den valda studievägen samt läser det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

Yrkesintroduktion (IMY)

Är bara aktuellt om hemkommunen ger sitt godkännande. Elever i åk 9 som är intresserade av att läsa inom ramen för Yrkesintroduktion (IMY) ska göra en intresseanmälan via gymnasiestudera. se samt skicka ett personligt brev till Anette Larsson , biträdande rektor på Himmelstalundsgymnasiet. De elever som eventuellt blir antagna till Yrkesintroduktion studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

På Himmelstalundsgymnasiet kan Du söka IMV och IMY inom följande studievägar:

Programinriktat individuellet val (IMV)
• Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, med studievägarna djursjukvård, djurvård, hund och  djurpark och tropisk anläggning-bevarandearbete.
• Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård

Yrkesintroduktion (IMY)

• Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, med studievägarna djurvård och hund.
• Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se