TILLGÄNGLIGHET FÖR https://WWW.NBG.NU

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.  Det här dokumentet beskriver hur https://www.nbg.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. För mer information, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?

Om du behöver innehåll från https://www.nbg.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till vreta@regionostergotland.se
 • Ring 013-227910

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

BRISTANDE FÖRENLIGHET MED LAGKRAVEN

 • På startsidan finns ett bildspel som spelar upp nästa bild automatiskt, utan möjlighet att stänga av det. Det kan upplevas som störande för vissa användare
 • Webbplatsen saknar möjlighet att navigera på flera sätt och det kan vara hindrade för användare i behov av att söka och leta information på annat sätt än att bläddra i meny.
 • Användare som navigerar med tangentbordet, erbjuds inte någon möjlighet att hoppa över återkommande innehåll.
 • Menysystemet visas inte korrekt när man förstorar texten och kan göra det svårt för användare med nedsatt syn att ta del av innehållet
 • Länkar i brödtext är inte understrukna och upplevs inte alltid som klickbara. Det förekommer färg som inte är kompletterad med exempelvis symboler eller andra visuella element gällande att informationen på sidan är viktig
 • Bilder på webbplatsen saknar ALT-text, vilket försvårar för användare utan syn med skärmläsare att förstå innehållet på en bild.
 • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, beskrivning av vad klippet innehåller (ALT-text), syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ. 
 • Det finns sidtyper på webbplatsen som inte har korrekt rubrikstruktur och det kan medför att användare av skärmläsare inte får en korrekt uppfattning av sidan och svårare att orientera sig.

INNEHÅLL SOM DELVIS INTE UPPFYLLER LAGKRAVEN

 • På några sidor används titel för att räkna upp olika delar av innehållet med kommatecken.
 • Det förekommer på något eller några ställen på webbplatsen referens till "läs mer här" som kan försvåra för användare med kognitiv nedsättning att tolka innehållet korrekt. Det samma gäller även några av nyhetspuffarna
 • Kombinationen att öka teckenavstånd och öka storleken på sidan får innehållet att flöda fel

TEKNISKA HJÄLPMEDEL

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst, därefter kommer eventuella brister att uppdateras. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 29 juni 2021.

INNEHÅLL SOM INTE OMFATTAS AV LAGEN

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2020.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2022

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår