TILLGÄNGLIGHET FÖR HTTPS://WWW.NBG.NU

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.  Det här dokumentet beskriver hur https://www.nbg.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. För mer information, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?

Om du behöver innehåll från https://www.nbg.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till vreta@regionostergotland.se
  • Ring 013-227910

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

BRISTANDE FÖRENLIGHET MED LAGKRAVEN

  • Webbplatsen saknar möjlighet att navigera på flera sätt och det kan vara hindrade för användare i behov av att söka och leta information på annat sätt än att bläddra i meny.
  • Användare som navigerar med tangentbordet, erbjuds inte någon möjlighet att hoppa över återkommande innehåll.
  • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, beskrivning av vad klippet innehåller (ALT-text), syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ. 

TEKNISKA HJÄLPMEDEL

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst, därefter kommer eventuella brister att uppdateras. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2022-12-31.

INNEHÅLL SOM INTE OMFATTAS AV LAGEN

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2022-04-27. 

Redogörelsen uppdaterades 2022-04-27.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se