Ordningsregler 

Himmelstalunds utbildningscentrum, ordningsreglerna har reviderats mars 2023.

Arbetsmiljö

Jag bidrar själv till att alla ska ha en bra arbetsmiljö på skolan genom att bland annat: 

 • följa skolans policy om en tobaksfri skoltid, vilket innebär att jag inte använder tobak I någon form, e-cigarett eller nikotinfritt snus under skoldagen 
 • respektera andras åsikter, tankar och hur andra människor på skolan är som personer  
 • vara rädd om min skola och inte utföra skadegörelse  
 • inte skräpa ner i skolans lokaler eller på skolans område. 
 • Elevskåpen är skolans egendom som eleverna disponerar för förvaring av läromedel och personliga saker.  
 • Vid misstanke om att alkohol eller droger förvaras i skåpen, eller vid misstanke om andra kriminella aktiviteter, kan skolan utan förvarning öppna elevskåpen för kontroll. 

 

Undervisning och lektioner

Jag tar mitt ansvar genom att: 

 • komma i tid och delta på mina lektioner  
 • ha med mig undervisningsmaterial till alla lektioner samt vara ombytt till arbetskläder då jag har praktiskalektioner på schemat  
 • använda min mobiltelefon och dator endast för det som är relevant för pågående lektionsundervisning 
 • ha fokus på den pågående lektionen  
 • lyssna på min lärare och på mina klasskamrater i undervisningssituationen  
 • ta reda på vad jag har missat i mina kurser, samt ta igen dessa kursmoment, då jag har varit frånvarande från skolan.

 

Jag bemöter andra människor på ett sådant sätt som jag själv vill bli bemött på!

 

- Om någon bryter mot skolans ordningsregler och en tillsägelse inte räcker, ska vårdnadshavare för omyndig elev kontaktas.

- Om en elev ertappas att med otillåtna hjälpmedel försöka vilseleda en bedömningssituation så kan skolan helt eller delvis stänga av eleven (Skoll 5 Kap, 17§). 

- Om någon ertappas med att utöva skadegörelse på skolans egendom blir personen ersättningsskyldig. 

- Vid hög oanmäld frånvaro, eller vid hög anmäld frånvaro som inte kan styrkas med läkarintyg eller som inte är  beviljad av skolan, kan rapportering till CSN bli aktuell. 

- Vid mobbning och kränkande behandling tillämpas skolans handlingsplaner för detta ändamål.  

 

Dan Rosenwall, rektor Himmelstalunds utbildningscentrum

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se