Blanketter och dokument

Blanketter 

Allergi och specialkost
Anmälan till prövning - studerande i gymnasieskolan
Anmälan till prövning - ej studerande i gymnasieskolan

APL - Ansökan om ersättning
Elev-PC, regler och instruktioner
Elev-PC, avtal
Hunddagis, intresseanmälan
Hundpolicy riktlinjer 

Klagomålsanmälan huvudman 

Kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare
Kontrakt/Beställning av konto till Skola 24 (för vårdnadshavare ang. frånvaromed)
Ledighetsansökan för max 3 dagar
Ledighetsansökan för mer än 3 dagar 
Medgivande föräldrakontakt (ger skolan rätt att kontakta föräldrar till myndig elev)
Medgivande till rekvisition av skolhälsojournal (tidigare skola skickar din journal)
Ordningsregler 
Samtyckesblankett (GDPR)

Dokument

Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling
Rutin för klagomålshantering
Sjukintygsinformation 

Skattejämkning vid sommar- och extrajobb

Länk till Skatteverket

Himmelstlunds utbildningscentrum logotype. Anteckningsblock, blanketter och en vit penna.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se