INTRODUKTIONSPROGRAM

Ett program för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram

Till vissa av våra utbildningar kan det finnas möjlighet att söka även om man är obehörig. I mån av plats erbjuder vi introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY).

Programinriktat val (IMV)

Är sökbart för elever i åk 9 och urvalet baseras på elevens betyg från grundskolan. Elever som studerar inom Programinriktat val (IMV) på Himmelstalunds utbildningscentrum följer den valda studievägen samt läser det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

På Himmelstalunds utbildningscentrum kan Du söka IMV inom följande studievägar:

• Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård, med studievägarna HundDjurpark och tropisk anläggningDjursjukvård och Sällskapsdjur och zoohandel.
• Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård med studievägarna Trädgård och Anläggningsmaskin.

Information om behörighet till Programinriktat val (IMV).

Yrkesintroduktion (IMY)

Är bara aktuellt om hemkommunen ger sitt godkännande. Elever i åk 9 som är intresserade av att läsa inom ramen för Yrkesintroduktion (IMY) ska göra en intresseanmälan via gymnasiestudera.se samt skicka ett personligt brev till Anette Larsson, biträdande rektor på Himmelstalunds utbildningscentrum. Antagning sker i mån av plats och möjlighet, vilket innebär att skolan fattar beslut om antagning strax innan höstterminens start. De elever som eventuellt blir antagna till Yrkesintroduktion (IMY) studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

På Himmelstalunds utbildningscentrum kan Du söka IMY inom följande studievägar: 

• Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård
• Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård

Kontakta oss för mer information

Anette Larsson

Rektor

Tel: 011-289561, 0725-147574
anette.larsson@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se