Anpassad gymnasieskola

ANPASSAD GYMNASIESKOLA - 4 ÅR

Är du intresserad av att arbeta utomhus? Tycker du miljö- och naturfrågor är viktiga? Tycker du om djur och natur? Då är det här en utbildning som passar dig! 

Himmelstalunds UC erbjuder 4-åriga utbildningar på anpassad gymnasieskola:

Nationellt program – Djurvård/trädgård

Individuellt program – Individanpassat program med inriktning Djurvård /Trädgård

NATIONELLT PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

Här går du fyra år och följer gymnasieskolans program med inriktning mot trädgård och djurvård.Vi läser gymnasiegemensamma ämnen enligt kursplanen men stor del av tiden i skolan är vi ute och har praktiska ämnen. I vår praktiska undervisning följer vi årstiderna och det varierar mycket under året vad vi gör. Under utbildningen gör du också APL självständigt under 22 veckor (arbetsplatsförlagt lärande) och får då pröva dina kunskaper på en arbetsplats samt få inblick i yrket och hur arbetslivet fungerar.

Som elev på nationellt program Skog, mark och djur får du till exempel lära dig:

 • Att arbeta i vårt växthus och olika former av trädgårdsarbete utomhus.
 • Namnen på trädgårdsväxter och hur man sköter om dem.
 • Om vilda växter och djur ute i naturen.
 • Att så frön och plantera växter och lökar, sköta maskiner och redskap.
 • Att klippa träd, buskar och gräs och rensa ogräs.
 • Att skörda frukt och bär, koka sylt och saft.
 • Att plantera julgrupper och binda kransar samt att skotta snö och sanda.
 • Daglig skötsel av de vanligaste sällskapsdjuren.
 • Hantering och könsbestämning av olika djurarter.
 • Vad djuren ska äta.
 • Att känna igen vanliga skötselfel.
 • Om avel och utställning.
 • Att forska om olika djur.

INDIVIDUELLT PROGRAM 

Under de fyra utbildningsåren inom det individuella programmet finns större möjligheter att ta hänsyn till dina egna förutsättningar. Vi läser ämnesområden enligt kursplanen och stor del av tiden i skolan är vi ute och har praktiska ämnen.

 • Att arbeta i vårt växthus och olika former av trädgårdsarbete utomhus.
 • Namn på trädgårdsväxter och hur man sköter om dem.
 • Om vilda växter och djur ute i naturen.
 • Att så frön och plantera växter och lökar, sköta maskiner och redskap.
 • Att klippa gräs och rensa ogräs.
 • Att skörda frukt och bär, koka sylt och saft.
 • Att plantera julgrupper och binda kransar samt att skotta snö och sanda.
 • Daglig skötsel av de vanligaste sällskapsdjuren.
 • Vad djuren ska äta.
 • Hantera olika sällskapsdjur.
 • Att forska om olika djur.

På skolan finns ett fint djurhus med många olika djur. Vi har flera växthus, odlingar och en fin trädgård. I vårt praktiska arbete använder vi oss av vanligt förekommande redskap och småmaskiner. Vi försöker att ha en modern maskinpark med fokus på miljö och hållbar utveckling. Här får du praktiskt arbeta med det som du har lärt dig inom din inriktning och på så sätt kommer du att få en omväxlande och kreativ gymnasietid. 

PROVA PÅ VÅR UTBILDNING

Vi tycker det är viktigt att du får besöka oss och vara med i verksamheten för att känna om skolan och utbildningen känns rätt. 

Under hösten erbjuder vi dig som går i årskurs 9 att vara med oss under några prova-på-dagar och under våren är du som går i årskurs 7 och 8 välkommen att besöka oss. Vi kan också ta emot besök vid andra tillfällen.

Öppet hus:
Torsdag 11 april, 2024              17.00 – 19.00

Prova-på för elever åk 9 på anpassad grundskola:
Vi erbjuder elever i åk 9 på anpassad grundskola att komma och prova-på vårt nationella program Skog, mark och djur eller vårt Individuella program under november och december 2023. Kontakta anna.c.johansson@nbg.nu för att boka.

Besöksdag för åk 8 på anpassad grundskola:
Torsdag 30 maj, 2024. Anmäl till anna.c.johansson@nbg.nu

Välkommen att höra av dig om du är intresserad!

 

Ansökan lämnas till:

Gymnasieantagningen
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Kontakta oss för mer information

Anette Larsson

Rektor

Tel: 011-289561, 0725-147574
anette.larsson@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se