Grundkurs Trädgård

En Vuxenutbildning för dig som vill arbeta inom trädgårdsyrket

Nyfiken på trädgård Programblad 

Frågor och svarTill kommunerna 

Valbara kurser ger möjlighet  till fördjupning mot anläggning eller odling.

Utbildningen ger dig grundläggande praktiska och teoretiska yrkeskunskaper inom trädgård. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med trädgårdsanläggning, odling på friland och i växthus, skötsel och underhåll av utemiljö eller i trädgårdsbutik. Det är också möjligt att läsa vidare på Sveriges Lantbruksuniversitet eller YH- utbildningar inom trädgård, om den formella behörigheten till dessa utbildningar kan uppfyllas.

Grundkurs Trädgård omfattar heltid utgörs av gymnasiekurser som ingår i Naturbruksprogrammets - trädgårdsinriktning. Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur utbildningen. Utbildningen och kurserna är skolförlagda och går inte att läsa på distans.  (med undantag för kurserna Växtkunskap 1 och Marken och Växternas biologi som går på distans med ett antal obligatoriska träffar på skolan)
Efter avslutad utbildning erhåller du gymnasiebetyg i lästa kurser. I utbildningen varvas teori och praktik och undervisningen sker både i klassrum och ute på skolans odlingsytor, park, växthus och anläggningshallar. Du har möjlighet till fördjupning mot anläggning eller odling genom en valbar kurs. Under utbildningstiden ingår också praktik på företag i branschen.

Utbildningen ges i Komvux regi och finansieras av din hemkommun, ta gärna kontakt med kommunens handläggare innan du söker till utbildningen. Förkunskapskrav är genomgången grundskola eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (åk 9).

För att klara av studierna bör du ha grundläggande datorkunskaper och tillgång till bärbar dator.

Utbildningen innehåller följande kurser

 • Beskärning och Trädvård 
 • Fordon och Redskap 
 • Grönsaker Frukt och Bär
 • Marken och växternas biologi 
 • Odling i växthus 1
 • Odling i Växthus 2 (valbar)
 • Skötsel av utemiljöer
 • Trädgårdsanläggning 1
 • Trädgårdsanläggning 2 (valbar)
 • Trädgårdsodling Plantskoleväxter
 • Växtkunskap 

 

Ansökan och kursstart

Kursstart sker i augusti
Sista ansökningsdag för start i augusti: 31:e maj

Studiefinansiering

Studierna berättigar till studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) www.csn.se

Du får själv söka studiemedel och det är mycket viktigt att du söker för hela din studietid

LÄSÅRSTIDER FÖR START VÅREN 2024

2024-03-25 - 2023-06-07   225p
2024-08-12 - 2025-03-21   775p

LÄSÅRSTIDER FÖR START HÖSTEN 2024

2024-08-12 –2025-06-06

Informationsfilm

SÅ HÄR söker du grundkurs trädgård: 

Du ansöker till utbildningen via blanketten:

ANSÖKNINGSBLANKETT till ht 2024

(Blanketten kan med fördel fyllas i digitalt och sedan skrivas ut) 

På sida 2 på blanketten står det hur du går till väga. 

Du ansöker om betalning för din utbildning hos din hemkommun.
Gå in på din hemkommuns hemsida för att hitta adress samt för att se deras rutiner.

Din hemkommun meddelar oss om de beviljar din ansökan, de skickar då även dina ansökningshandlngar till oss. Observera att detta inte betyder att du har antagits till utbildningen. Kommunen meddelar vanligen även dig beslutet.

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun om du har frågor om dina möjligheter att få betalning för utbildningen beviljad.

Besked om du har antagits hos oss kommer via mejl. Ibland hamnar mejlen i skräpposten, titta därför också där.

Efersom kommunerna ibland har långa handläggningstider rekommenderar vi att du skickar kopia på din ansökan med tillhörande handlingar i god tid till din hemkommun.

Du anger vid ansökningen om du vill läsa på heltid eller enstaka kurs.
Sista ansökningsdag, start i augusti: 31 maj

Kontakta oss för mer information

Madeleine Forsman

Bitr.rektor

Tel: 011-283303, 0709-58 28 52
madeleine.forsman@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se