Vuxenutbildningar

Grundkurs Trädgård

En utbildning för dig som vill arbeta inom trädgårdsyrket!

Valbara kurser ger möjlighet till fördjupning mot anläggning eller odling.

Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen (fyllt 20 år) och ger dig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom trädgård. Efter avslutad utbildning kan arbeta med trädgårdsanläggning, odling på friland och i växthus, skötsel och underhåll av våra utemiljöer och arbete i trädgårdsbutik. Utbildningen bygger på gymnasiekurser och du kan välja att läsa på hel- eller deltid Om du läser på heltid omfattar det ett läsår (två terminer).  Det är också möjligt att läsa vissa av kurserna som enstaka kurs. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhåller du gymnasiebetyg i lästa kurser. I utbildningen varvas teori och praktik vilket betyder att undervisningen sker både i klassrum och ute på skolans odlingsytor och park samt växthus och anläggningshallar.

Ansökan och kursstart

Kursstart sker i mars och augusti 

Sista ansökningsdag för start i mars:  15 november 
Sista ansökningsdag för start i augusti :  15 maj 

Arbete och vidare studier

Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta i trädgårdsbranschen med till exempel anläggningsföretag, kyrkogårdsarbete, parkförvaltning, odlingar och handelsträdgårdar. Det är också möjligt att läsa vidare, YH- utbildningar inom trädgård eller Sveriges Lantbruksuniversitet (exempelvis trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör) om den formella behörigheten till dessa utbildningar kan uppfyllas.

Studiefinansiering

Studierna berättigar till studiemedel. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) www.csn.se

Studiemedel CSN

Du får själv söka studiemedel och det är mycket viktigt att du söker för hela din studietid. Enligt CSN:s regler kan du om du bara har sökt för en termin i taget och kurser går över flera terminer bli nekad studiemedel termin två, då inga betyg är satta för de poäng du läste termin ett.

LÄSÅRSTIDER GRUNDKURS TRÄDGÅRD HGK START MARS 2020

2020-03-09 - 2020-05-22
2020-08-17 - 2020-03-05

KURSINNEHÅLL- OBLIGATORISKA/Valbara KURSER

Läs mer

Obligatoriska kurser:

Marken och växternas biologi 100p 

Kursen tar upp grunderna inom trädgårdsyrket som mark, vatten och luft, jordar och marklära, växternas utveckling fotosyntes mm gödsling och växtskydd.

Trädgårdsodling - plantskoleväxter 100p

Yrkesmässig odling av buskar, träd barrväxter och perenner. Odlingsåtgärder, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler.

Odling i växthus 1 100p 

Yrkesmässig odling av olika växthuskulturer såsom grönsaker och blommor. Växthusinredning, materialanvändning, klimatreglering mm

Skötsel av utemiljöer 1 100p 

Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, ogräsbekämpning. Gräsklippning, beskärning, häckklippning, och ogräsbekämpning.

Trädgårdsanläggning 1 100p 

Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och hägnader samt planerings-, och gräsytor. Samt mätteknik, utsättning och avvägning.

Växtkunskap 1 100p 

Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växters härdighet, kvalitet och användningsområden.

Beskärning och trädvård 100p 

Grundprinciperna för beskärning som uppbyggnads-, föryngrings- och underhållsbeskärning, trädvårdsplaner, Användning av verktyg och annan teknisk utrustning.

VALBARA KURSER/INRIKTNINGAR

• INRIKTNING ANLÄGGNING

Trädgårdsanläggning 2 100p 

Planering av gröna miljöer, anläggning av hårdgjorda ytor och växtbäddar. Färg och form, design. Lagar och bestämmelser inom området.

Fordon och redskap 100p

Användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning. Förmåga att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter.

• INRIKTNING ODLING

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100p  

Planering för och odling av frilandsodlade grönsaker och frukt&bär. Odlingsvärda produkter, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler samt ekologiska samband och miljöhänsyn vid ställningstaganden om växtskyddsåtgärder.

Odling i växthus 2 100p

Produktionsplanering och arbetsorganisation. Uppföljning och bedömning av odlingsresultat och kvalitet. Växthuskonstruktioner. Samband mellan odlingssystem, effektivitet, kvalitet och miljöpåverkan

VISSA KURSER DELVIS PÅ DISTANS

Kurserna Växtkunskap 1  och Marken och växternas biologi  är delvis distansförlagda. Det innebär att kursen innehåller några obligatoriska samlingar på skolan för olika genomgångar och övningar, övrig tid studerar du på valfri plats och har kontakt med skolan via lärplattform.

ENSTAKA KURSER

Det är möjligt att söka en (eller flera) kurser ur utbildningen som enstaka kurs. Det innebär att du följer vald kurs under ett läsår. Alla kurser är skolförlagda vilket innebär att du måste vara här vid de lektioner i veckan då kursen går. Kurserna Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 går delvis på distans, se ovan. 

Förkunskapskrav enstaka kurser: För att läsa Anläggning 2 krävs att du läst Anläggning 1 med minst betyget E. För Växtkunskap 2 krävs att du läst Växtkunskap 1 med minst betyget E. För Odling i växthus 2 krävs Odling i växthus 1 med minst betyget E

Som enstaka kurs på distans erbjuds också: 
Växtkunskap 2 100p, Kursinnehåll: Identifiering och namngivning av ett brett sortiment av  träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växtval och växtkomposition med hänsyn till miljö, funktion och växternas egenskaper.  Lagar och andra bestämmelser inom området. 

Dölj

Så här söker du Grundkurs Trädgård

Du anger vid ansökningen om du vill läsa på hel-, deltid eller enstaka kurs.
Sista ansökningsdag för start i mars:  15 november
Sista ansökningsdag för start i augusti :  15 maj
Ansökningsblanketter (Gäller även sökande från Norrköpings kommun)
Start 2020-08-17 här
Ansökan skickas till: 
Vreta utbildningscentrum
Järngården 3
590 76 Vreta Kloster

Behörighet

Slutförd grundskola eller motsvarande. Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk (SAS) åk 9.
Utbildningen Grundkurs Trädgård är en gymnasial vuxenutbildning. Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma ämnesplaner. Du är vanligen behörig att börja studera inom vuxenutbildningen på gymnasienivå från och med höstterminen det år du fyller 20 år. 

Hur antagningen går till

Det är den kommun som du är folkbokförd i som måste godkänna och bevilja de kurser/utbildning du sökt. Din ansökan skickar du till oss, som sedan skickar ansökan vidare till din hemkommun. Efter att skolan fått besked från din hemkommun (om de beviljar din utbildning/kurs eller ej) så görs antagning till utbildningen.  Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun om du har frågor runt dina möjligheter att få sökt utbildning beviljad.

Antagningsbesked

Antagningsbesked, skickas preliminärt ut veckan före jul för start i mars och runt midsommar för start i augusti. Vi skickar vanligen antagningsbesked via den mailadress du uppgivit i ansökan.

Kontakta oss för mer information

Ingegerd Olsson

Lärare, trädgård

Tel: 070-3228202
Kontakta via e-post

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2020

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se, webmaster roger.jungevall@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår