HÖGSKOLEPROFIL HIMMELSTALUND

Vill du ha möjligheten att kunna gå vidare till högskolestudier och samtidigt få en yrkesutbildning?

 Då kan du välja att läsa högskoleprofilen. 

På alla våra inriktningar kan du läsa grundläggande högskolebehörighet. Hos oss kan du även skaffa dig särskild högskolebehörighet genom att välja det samhällsvetenskapliga eller det naturvetenskapliga spåret. Dessa ger dig möjlighet att efter avslutade gymnasiestudier läsa till exempelvis veterinär, agronom, landskapsarkitekt, lärare, polis eller socionom  samtidigt som du får en yrkesexamen som ger dig chansen att gå direkt ut i arbetslivet.

När du söker till oss anger du att du vill läsa högskoleprofilen.

Naturvetenskapliga spåret

Funderar du på att bli veterinär, agronom, jägmästare, landskapsarkitekt, ingenjör eller något annat inom det naturvetenskapliga området? 

Här läser du förutom den grundläggande behörigheten även kurser i matematik, fysik och kemi. Du kan läsa kurser på upp till 2850 p, vilket innebär att du läser ett utökat program.

Samhällsvetenskapliga spåret

Kanske vill du bli lärare, polis, socionom eller sjuksköterska?

Här läser du den grundläggande behörigheten samt matematik, samhällskunskap och historia. Du läser ett utökat program på 2600 p.

studievägar som ger möjlighet att läsa högskoleprofil:

Djurpark och tropisk anläggning (SAM)
Djursjukvård (NATUR + SAM)
Djurvård (SAM)
Hund (SAM)
Trädgård (SAM

Dokument

Kontakta oss för mer information

Anette Larsson

Rektor

Tel: 011-289561, 0725-147574
anette.larsson@regionostergotland.se

Himmelstalunds utbildningscentrum

Expedition

Tel: 011-283300
himmelstalund@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se