Om du vill söka till oss

Ansökan till gymnasiet görs alltid genom hemkommunen eller den Gymnasieantagning som hanterar ansökningar på hemkommunens uppdrag.

I Östergötland använder vi webbportalen www.gymnasiestudera.se där finns länets alla utbildningar redan inlagda och Vreta hittar du under "Naturbruksgymnasiet Östergötland".

Om man kommer från en kommun utanför Östergötland måste man själv fylla i uppgifter om vår utbildning. Ofta finns det rutor där man ska fylla i ort (Linköping) , skolans namn (Vreta utbildningscentrum) samt utbildning (exempelvis Naturbruksprogrammet inriktning Skog eller programkoden NBSKG)

Våra studievägars sökkoder.

Ansökan görs vid den tidpunkt som hemkommunen bestämmer, ofta i februari månad. Gymnasieantagningen i din hemkommun ansvarar sedan för att ansökan skickas till sökt Gymnasieantagning.

Förstahandssökande

Varje kommun ansvarar för att deras ungdomar ska kunna söka alla nationella program och inriktningar som finns. Antingen erbjuder man utbildningen i egen regi eller också har kommunen ett avtal med annan utbildningsanordnare. Vår skola har avtal med alla kommuner i Östergötlands län samt Tranås och Nyköpings kommuner. Dessa elever räknas som ”förstahandssökande” och konkurrerar om platserna på utbildningen på lika villkor.

Vissa kommuner har inga avtal med någon som anordnar Naturbruksprogrammet/Fordons- och transportprogrammet, då har de eleverna också rätt att få räknas som förstahandssökande när de söker till oss.

Särskilda skäl

Man kan bifoga ett brev med sin ansökan där man uppger särskilda skäl för att räknas som förstahandssökande. Skäl till att få räknas som förstahandssökande kan vara starka personliga skäl till att läsa hos oss, eller en jämförelse mellan vår studieväg och den inriktning man annars är hänvisad till av hemkommunen. Om skillnaderna i utbildningarnas innehåll är stora, kan bedömningen bli att man bör betraktas som förstahandssökande. Då har man också rätt att få inackorderingstillägg från hemkommunen.

Frisök/ Andrahandssökande

Om hemkommunen har ett avtal med annat Naturbruksgymnasium med samma inriktning, så är det lite andra villkor som gäller.Eleven kan fortfarande söka till oss, men då som ”andrahandssökande”. Det innebär att vi kan ta in eleven i mån av plats, efter att alla förstahandssökande har fått sina platser. OM en elev blir antagen som ”andrahandssökande” är hemkommunen inte skyldig att betala ut inackorderingstillägg, det ekonomiska bidrag man kan få om man måste flytta till studieorten.

Du som tänker söka till Nationell Idrottsutbildning , NIU Ridsport

Ansökan till NIU görs i två steg. En ansökan som skickas direkt till skolan senast 1 december och sedan en vanlig ansökan till vårt Naturbruksprogram , studieväg Häst.  

Studie- och yrkesvägledaren på er skola kan alltid hjälpa till med ansökan och förklara ytterligare vad som gäller i er hemkommun.

Skolhuset med tre flaggor i förgrunden.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se