Just nu söker vi

  • Fritidsledare
  • Tre Instruktörer till Fordonsprogrammet- transportinriktningen
  • Lärare gymnasiesärskolan
  • Gymnasielärare i matematik och fysik
  • Hästlärare
  • Hästinstruktör

_____________________________________________________________________

Fritidsledare

Arbetsbeskrivning
Vreta Utbildningscentrum erbjuder långväga elever boende under skoltiden och inför höstterminsstarten 2018 söker vi en ny medarbetare till vårt elevboende. Skolan har fritidspersonal kopplad till boendet som stödjer och hjälper eleverna på fritiden. På elevhemmet arbetar våra fritidsledare i huvudsak kvällstidmen viss tjänstgöring dagtid kan förekomma. 
Fritidspersonalen planerar tillsammans hur fritidsverksamheten ska se ut under ett läsår och de planerar och genomför aktiviteter tillsammans med eleverna.
Många ungdomar behöver ett vuxet stöd även på fritiden och fritidsledarna finns i boendet för att stödja och aktivera ungdomarna så att fritiden känns meningsfull. Eftersom majoriteten av eleverna är omyndiga så är god kommunikation med vårdnadshavaren en självklarhet.
Fritidspersonalen samverkar med övrig skolpersonal såsom skolledning, mentorer, lärare, måltidspersonal med flera för att skapa ett helhetsperspektiv runt varje enskild elev.

Utbildning och erfarenhet
Du har pedagogisk utbildning som är relevant för uppdraget, till exempel fritidsledare, fritidspedagog. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i gymnasieåldern.
Kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder är en merit.
B-körkort krävs för att transportera elever till aktiviteter, utflykter med mera. Det är ett plus om du är road av att leda och genomföra olika idrottsaktiviteter.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar, och att stödja och hjälpa dem vid behov. Du har personlig mognad och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du är lösningsfokuserad och du ser möjligheterna i förändringar samt arbetar bra med andra människor. Du är intresserad av djur och natur.

Anställning och information
Det här är en tillsvidaretjänst från den 6 augusti 2018. Tjänsten är på 80 %.

Då Naturbruksgymnasiet strävar efter en så jämn könsfördelning som möjligt bland våra medarbetare, ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rektor Elisabeth Bringer-Hallberg, 013-22 79 06
Fritidsledare Glenn Cannervik, 013-20 10 80 

Facklig företrädare för Kommunal är Marie Iggstedt, 013-20 10 60.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 4 maj 2018. 
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Om du under registrering stöter på problem med systemet, kontakta IT-akuten på 010-103 30 00.

_________________________________________________________________________

TRE InstruktörER, Fordonsporgrammet- transportinriktningen

Arbetsbeskrivning
Vi söker tre instruktörer som i samarbete med transportutbildningens personal kommer att genomföra undervisning teoretiskt och praktiskt i transportutbildningens yrkesinriktade kurser och du ska kunna utbilda elever i körning med fordon på väg. Aktuella kurser är karaktärskurserna för transportinriktningen. In en av tjänsterna ingår också APL-ansvar (Arbetsplatsförlagt lärande). Du ingår i transportutbildningens arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera. Du ska även delta på arbetsplatsmöten, personalmöten och fortbildning.
Du ska aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.

Utbildning och erfarenhet
Pedagogisk erfarenhet och arbete med ungdomar är meriterande.
B, BE, C och CE-körkort är ett krav. Det är meriterande om du är godkänd utbildare för ADR, fordonsmonterad kran, truck och hjullastare. Flerårig erfarenhet från transportbranschen och gärna bred erfarenhet inom transports olika yrkesområden är en merit.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Ha förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap. Du tycker om att arbeta med ungdomar vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhåller relationer. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa alla elever är det även viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du ska kunna fatta snabba beslut i olika situationer i arbetet med elever, ta egna initiativ och uppnå goda resultat. Du ska kunna vara kreativ och komma med nya idéer för att kunna öka kvalitén på utbildningen. Tjänsten på transportutbildningen förutsätter att du kan samarbeta bra med andra människor, lyssna, förstå och föregå som ett gott exempel. 

Anställning och information:

Två tillsvidaretjänster på 100 % från och med 13 augusti 2018.
En tillsvidaretjänst på 50 % från och med den 13 augusti 2018. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Helena Jaeger, 013-22 79 34.
Rektor Elisabeth Bringer-Hallberg, 013-22 79 06.                                                  
Facklig företrädare Marie Iggstedt, 076-7982960

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 maj 2018.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

_________________________________________________________

Lärare gymnasiesärskolan

Arbetsbeskrivning
Gymnasiesärskolan på Vretagymnasiet har ca 20 elever fördelat på fyra årskurser. Vi söker en behörig lärare för undervisning i såväl gymnasiesärskolegemensamma ämnen som yrkesämnen, med betoning på naturbruk och olika sorters djurslag, på det nationella gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur. Du ska aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med arbetslagets övriga personal bidra till att eleverna i gymnasiesärskolan utvecklas så mycket som möjligt. I tjänsten ingår också mentorskap på elev grupp mellan 4-5 elever vilket innebär uppföljning av och insyn i elevernas totala skolsituation samt regelbundna kontakter med elevernas vårdnadshavare.

Utbildning och erfarenhet
Du ska ha behörighet att undervisa på gymnasiesärskolans nationella program. Du har flerårig erfarenhet av att jobba med elever inom gymnasiesärskolan samt erfarenhet av att arbeta med hästar och har ridlärarutbildning.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, engagera och motivera dem att vilja utvecklas. Du har förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap. Du tycker om att arbeta med ungdomar vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhåller relationer. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa alla elever är det viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Detta innebär också att kunna fatta snabba beslut i olika situationer i arbetet med elever, ta egna initiativ och uppnå goda resultat. Du ska vara kreativ och komma med nya idéer för att kunna öka kvalitén på utbildningen.

Anställning och information
Det här är en tillsvidaretjänst på heltid från den 13 augusti 2018.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Enhetschef för gymnasiesärskolan Malin Franzén 013-22 79 09 

Fackliga företrädare;
LR/Naturvetarna, Carina Boberg, 013-201072.
Lärarförbundet, Per-Erik Persson, 013-20 10 96.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 maj, 2018. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Om du under registrering stöter på problem med systemet, kontakta IT-akuten på 010-103 30 00.

________________________________________________________________

Gymnasielärare i matematik och fysik

Arbetsbeskrivning
Vi söker en gymnasielärare för undervisning i matematik och fysik på gymnasiets Naturbruksprogram. Aktuella kurser kan vara matematik 1-4 samt Fysik 1 och 2. I tjänsten ingår att handleda elever och medverka i det pedagogiska arbetet. Du ingår i en enhet och deltar aktivt i enhetens utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera. Detta innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakt och underhålla relationer samt aktivt arbeta i linje med skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.
I varje årskurs väljer ca 20 elever att läsa den Naturvetenskapliga profilen vilket innebär mer matematik, fysik och kemi. Detta ger dem behörighet till fler högskoleutbildningar efter gymnasiet.
Du skall ingå i skolans ämnesgrupp för matematik och fysik.

Utbildning och erfarenhet
Du har gymnasielärarexamen i ämnena matematik och fysik, det är en merit om du är behörig i ett tredje ämne och har erfarenhet av läraryrket.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom dina ämnesområden. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa elever med särskilda behov behöver du vara lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du bör också ha förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Arbetet i skolan förutsätter att du kan samarbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Anställning och information
det är en tillsvidaretjänst på heltid från och med 13 augusti 2018.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Rektor Elisabeth Bringer Hallberg, 013-22 79 06.
Enhetschef Anders Larsson, 013-22 79 33.

Facklig företrädare för Lärarförbundet är Per-Erik Persson, 013-20 10 96.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 9 maj 2018. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Om du under registrering stöter på problem med systemet, kontakta IT-akuten på 010-103 30 00 under kontorstid.

______________________________________________________________

Hästlärare

Arbetsbeskrivning
Vi söker en hästlärare som kommer att undervisa inom Naturbruksprogrammets hästinriktade kurser både teoretiskt och praktiskt. Du ska ha egna tävlingsmeriter i dressyr eller hoppning på minst medelsvår nivå. Du ska kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och ha förmåga att sätta upp och hålla tidsramar.                                                                 

Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter med påminnelse och uppföljning. Att arbeta med elever kräver även att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Du ingår i arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Utbildning och erfarenhet
Du har lärarlegitimation för gymnasieskolan och utbildning som diplomerad ridlärare lägst SRL  II och har erfarenhet av både teoretiskt och praktiskt arbete med både hästar och elever. Du har egna tävlingsmeriter upp till minst medelsvår nivå i dressyr eller hoppning och erfarenhet att träna elever inom din disciplin.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kunna leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde.

Anställning och information
Detta är en hästlärartjänst tillsvidaretjänst på 80% med start den 13 augusti 2018.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Carina Lundgren, 013-22 79 49.
Rektor Elisabeth Bringer-Hallberg 013-22 79 06
Facklig företrädare Lärarförbundet Per-Erik Persson 013-20 10 96 .

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 maj 2018. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta IT-akuten på 010-103 30 00 under kontorstid.

______________________________________________________________

Hästinstruktör

Arbetsbeskrivning
Vi söker en stall och hästansvarig instruktör som kommer att undervisa inom Naturbruksprogrammets hästinriktade kurser i dressyr/hoppning och häst- och stallskötsel. Undervisningen är i huvudsak inriktad mot dressyr/hoppning för både elever och hästar. Du ska ha egna tävlingsmeriter i dressyr eller hoppning på minst medelsvår nivå. Du ska kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och ha förmåga att sätta upp och hålla tidsramar. Du ska kunna leda personal och ansvara för hästverksamheten i stallet.                     

Elevernas olika förutsättningar innebär att du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter med påminnelse och uppföljning. Att arbeta med elever kräver även att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska även ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar. Du ingår i arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.

Utbildning och erfarenhet
Du har utbildning som diplomerad ridlärare lägst SLR Level II och har erfarenhet av praktiskt arbete med häst. Du har egna tävlingsmeriter upp till minst medelsvår nivå i dressyr eller hoppning och erfarenhet att träna elever inom din disciplin. BE-körkort är ett önskemål för transport av hästar.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kunna leda och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde.

Anställning och information
Detta är en tillsvidaretjänst på 100% med start den 13 augusti 2018.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Carina Lundgren, 013-22 79 49.
Rektor Elisabeth Bringer-Hallberg 013-22 79 06
Facklig företrädare för Kommunal är Marie Iggstedt, 013-20 10 60.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 maj 2018. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2018

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se, webmaster roger.jungevall@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår