Ansökan om boende utanför skoltid samt besök av nattgäst

Skoltid är förlagd måndag 07:00 till fredag 16:30. Elev har möjlighet att komma till elevhemmet på dagen innan skolveckan börjar utan att behöva skicka in en ansökan.

Elever har möjlighet att få godkännande till att stanna på elevhemmet utanför skoltid tex helger, lov, och studiedagar, för att få godkännande av personal på elevhemmet så ska följande krav uppfyllas:

  • Eleven har APL/praktik på Järngården eller närliggande praktikplats.
  • Eleven har jour/arbete i stallet eller på Järngården.
  • Eleven ska hjälpa till på skolaktiviteter tex Öppet hus, Vretadagen, läger.
  • Eleven behöver ta hand om häst.
  • Eleven bor tex på Gotland och har lång restid hem.

Privata angelägenheter är inte ett giltigt skäl att få stanna på boendet utanför skoltid. Om eleven stannar på boendet utan att ha ansökt om godkännande kan möjligheten upphöra att få stanna på boendet under helg, lov och studiedagar.

Ansökan ska skickas in senast onsdagen innan den helg eleven ansöker om att få stanna.

Vid ansökan om att ha nattgäster gäller följande:

  • Varje elev har möjlighet till 1 besök/vecka
  • Ansökningarna gäller måndag till fredag. Nattgäster tillåts inte fredag-lördag, lördag-söndag eller söndag-måndag. 
  • Vårdnadshavare är alltid välkomna att stanna över natt, meddela alltid i förväg. 

 

Om du inte blir kontaktad av personal på Fritid/boende är ansökan godkänd. Blir du kontaktad behöver personal kompletterande uppgifter eller är ansökan nekad.

Namn och telefonnummer

     

Klass

     

Hus/rum

     

Telefon vårdnadshavare (gäller elev under 18 år)

     

Stanna över     

Vecka/datum

     

Övernattande besök

     

Vem övernattar

     

Vecka/datum

     

Anledning till att du behöver stanna på boendet

     

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se