Sjukanmälan

Varje dag eleven är sjuk ska detta anmälas före kl 8.00, samtal efter kl 8.00 registreras på nästkommande dag. 

Telefonnummer för anmälan: 0515-86 919

Vid sjukanmälan ska elevens personnummer registreras. Invänta bekräftelse om att anmälan har registrerats. Om man lägger på luren innan bekräftelsen, avbryts anmälan. OBS! Viktigt att man väntar in denna bekräftelse! 

Föräldrar kan även sjukanmäla via Skola24. Föräldrar som saknar inloggning i Skola24 kan kontakta skolans expedition.

Om du blir sjuk under skoldagen 
Skall du anmäla det till skolsköterskan eller mentor så görs en manuell registrering av din sjukanmälan.  
Andra frånvaroorsaker 
Om du behöver vara frånvarande av andra orsaker än sjukdom ska du alltid förankra detta med din mentor som sedan skriver in frånvaroorsak i Skola 24.

Två glada tjejer med solglasögon kramar varandra innerligt.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se