VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

A- Ö - Information

Vreta utbildningscentrum ligger drygt 10 km nordväst om Linköping, vackert belägen på slätten med utsikt mot stadens horisont.

Hos oss kan Du läsa Naturbruksprogrammets Häst-, Lantbruk-, Maskin och Skogsbruk samt Fordon - och transportprogrammets Yrkesförarutbildning. Vi erbjuder även Nationell idrottsutbildning inom ridsport (dressyr eller hoppning).

Många av våra studievägar innehåller de kurser som ger grundläggande och särskild behörighet till de flesta av högskolans utbildningar. Du får en yrkesexamen och möjligheten att gå direkt ut i arbetslivet, samtidigt som du får behörighet att studera vidare.

På Häst-,  Lantbruk- och Skogsbruksinriktningarna kan Du läsa en Naturveteskaplig eller Samhällsvetenskaplig/Ekonimisk profilering för att få den sk. särskilda behörigheten som krävs för att läsa till veterinär, agronom, jägmästare, läkare, tandläkare, osv.

Vi har även en Anpassad gymnasieskola med nationellt program Skog, mark och djur där vi erbjuder studievägarna Lantbruk, Skog, Djur och Häst.

Inom vuxnas lärande finns Gymnasial vuxenutbildning samt Yrkeshögskoleutbildningar inom Lantbruk, Skog, Djur och Häst.

Skolans teoretiska utbildning bedrivs i vårt nybyggda skolhus. Skolans praktiska utbildning är förlagd till skoljordbruket Järngården, där vi 2020 invigde en helt nybyggd koladugård med den senaste tekniken. Skoljordbruket har tillgångar om ca 410 ha åkermark, ca 75 mjölkkor, ca 30 får och ca 45 hästar.  

På skolan har Linköpings universitet ett hönshus där Professor Per Jensen bedriver etologisk och genetisk  forskning.

Skolan har hyresavtal med flera maskin- och lastbilsleverantörer på maskiner, skogsmaskiner och latsbilar. Avtalen bygger på att maskiner och lastbilar rullar en kortare tid ute i skolverksamheten för att sedan bytas ut till senaste tekniken. Detta medför att skolan alltid har tillgång till modern teknik och moderna maskiner.

Våren 2016 startade vår grävmaskinsutbildning där eleverna erhåller utbildningsbevis för grävmaskin, detta gör dem ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Alla gymnasieelever får egna bärbara datorer.

2002 invigdes vårt ridhus,  2010 flyttade vi in i ett nybyggt stall, 2011 invigdes vårt nybyggda och mycket trevliga skolhus och 2015 var det femte nya huset för elevboende klart. 

För vår skogsutbildning har vi genom samarbetsavtal tillgång till ca 1000 ha skogsmark i närheten av skolan.

Vi har blivit nominerade till "Årets Transportskola" sex år i rad och fick utmärkelsen 2017. 

På skolan finns ca 440 gymnasieelever och ca 120 vuxenstuderande inom komvux och Yrkeshögskolan, tillsammans blir det ca 560 studerande och ca 110 personal.

Vi har eget kök där all mat dvs  frukost, lunch och middag tillagas och serveras.

Genom vårt idealiska läge i centrum av Östergötland är det enkelt att via Linköpings resecentrum pendla till skolan, bussförbindelserna med Linköping och Motala är goda.

Om du inte kan bo hemma under studietiden finns det ett elevboende med ca 140 platser som fördelas efter behov. Vi har även fritidsgård, middag på kvällen och nattpersonal. 

Vi är certifierade och uppfyller kraven i ISO 14001:2015.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se