Bibliotek

Skolbibliotekarie

Monika Karlström
E-post: monika.karlstrom@nbg.nu
Telefon: 013-20 10 82

Öppettider

Måndag-Torsdag: 08.00 – 16.00
Fredag 08.00 – 14.00

Trivselregler för bibilioteket

Eleverna lånar alla läromedel i skolbiblioteket. Dessutom finns såklart även vanliga faktaböcker, skönlitteratur samt tidskrifter.

Biblioteket tillhandahåller också skrivmaterial till självkostnadspris, och där kan man få hjälp om datorn krånglar.

I biblioteket kan eleverna få hjälp med skoluppgifter eller studera på egen hand. På raster och håltimmar kan de koppla av med en tidning eller spela sällskapsspel med kompisar. 

Skolbibliotekarien har ett nära samarbete med både lärare, specialpedagog och mentorer för att bidra till elevernas måluppfyllelse. 

Bibliotekets verksamhet presenteras i Biblioteksplan för Vreta utbildningscentrum. 

Låneregler

Bibliotekets låneregler

NE - Nationalencyklopedin

Eleverna har tillgång till NE via skolans lärplattform It’s learning. De kan också skapa ett personligt inlogg.

Inläst litteratur

Som komplement till tryckt text, finns inläst litteratur. Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst (ILT). Elever som har någon form av läsnedsättning kan även få ett konto hos Legimus.

Inläsningstjänst och Legimus – en jämförelse

Gemensamt för inläst litteratur 

  • Som nybörjare får man ibland inledningsvis träna upp förmågan att lyssna.
  • Inläst litteratur är ett bra hjälpmedel och ett komplement till den tryckta texten,men det är ingen quick fix. Eleven måste ta till sig och förstå innehållet. Sedan ska det ofta redovisas på olika sätt.
  • Det är viktigt att eleven tar ansvar för sina studier, givetvis med stöttning och hjälp av skolans personal (Hur lär jag mig bäst? När/hur ska jag ta hjälp av inläst?)
  • Det är också viktigt att kontakta biblioteket om problem uppstår med t.ex. inlogg.

Läs mer om Inläsningstjänst

Läs mer om Legimus
Skolans bibliotek, röda fåtöljer i förgrunden, bokhylla och studerande elever i bakgrunden.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se