Busskort

Elever som är folkbokförda i Linköpings kommun

Elever i åk 1 behöver inte göra något, de kommer automatiskt få busskort hemskickade (de som har kort från åk 9 får de gamla korten laddade med ny biljett)

Elever i åk 2 och 3 måste logga in via Linköpings kommun och tacka JA till sitt busskort, annars får de inget kort. Detta måste göras OMGÅENDE!!!!!

ELEVER FOLKBOKFÖRDA UTANFÖR LINKÖPINGS KOMMUN

Eleven tar kontakt med hemkommunen i god tid inför skolstarten för att få busskort.

 

BUSSKORT UNDER APL-PERIOD

Om en elev bor mer än 6 km från sin APL-plats och saknar skolkort har eleven rätt till bussbiljett till APL-platsen och ska då vända sig till skolans expedition:

E-post. maria.korsman@regionostergotland.se eller tel. 0767-982899

Östgötatrafikens buss har stannat vid en hållplats för påstigande resande.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se