OBEHÖRIG TILL ETT NATIONELLT YRKESPROGRAM

Till vissa av våra utbildningar kan det finnas möjlighet att söka även om man är obehörig. I mån av plats erbjuder vi Introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY).

Programinriktat val (IMV)

Är sökbart för elever i åk 9 och urvalet baseras på elevens betyg från grundskolan. Elever som studerar inom Programinriktat val (IMV) på Vreta utbildningscentrum följer den valda studievägen samt läser det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

Yrkesintroduktion (IMY)

Är bara aktuellt om hemkommunen ger sitt godkännande. Elever i åk 9 som är intresserade av att läsa inom ramen för Yrkesintroduktion (IMY) ska göra en intresseanmälan på gymnasiestudera.se samt skicka ett personligt brev till Malin Franzén, bitr. rektor på Vreta utbildningscentrum. De elever som eventuellt blir antagna till Yrkesintroduktion (IMY) studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

På Vreta utbildningscentrum kan Du söka IMV och IMY inom följande studievägar:
• Naturbruksprogrammet, djurskötare
• Naturbruksprogrammet, häst
• Naturbruksprogrammet, lantbruk
• Naturbruksprogrammet, maskin
• Naturbruksprogrammet, skog

Elever sitter och arbetar med böcker och datorer i skolans matsal.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se