Erasmus+

Just nu deltar Naturbruksgymnaiset i Östergötland i EU-projektet Erasmus+. Projektet gäller för närvarande fram till april 2024. 

Logotype ErasmusLogotype Erasmus

Elevutbyten, yrkespraktik och kompetensutveckling för personalen

Genom finansiering från Erasmus+ erbjuds elever, studerande, lärare och annan personal fördjupade kunskaper och breddat lärarande genom att studera, praktisera eller kompetensutveckla sig i ett annat land. För elever på grund- och gymnasieskolan finns möjlighet till finansiering för att delta i utbyten med skolor i andra länder, i grupp eller individuellt. Gemensamt för alla utbyten är att erfarenheter och kunskaper mellan européer delas och bidrar till ökad samhörighet över nationsgränserna. För studenter, yrkesstuderande och elever i grund- och gymnasieskolan kan utbyten innebära ökad anställningsbarhet, ökad motivation till vidare studier, ökad interkulturell förståelse, förbättrade språkkunskaper och ökad självtillit med mera. Erfarenheterna ger de unga bra förutsättningar inför framtida arbetsliv. Många personer som deltagit i Erasmus+ mobilitet kan vittna om positiva erfarenheter som gjort stor skillnad i deras liv.

För lärare och annan personal inom utbildningssektorn kan resultaten från mobiliteten till exempel handla om kompetenshöjning inom befintlig profession som leder till

  • bättre kvalitet i undervisningen
  • större förståelse för praxis
  • policies och utbildningssystem i olika länder
  • större förståelse för social-, språklig- och kulturell mångfald
  • ökad motivation i det dagliga arbetet.

Läs även mer under rubriken ”APL-utomlands” 

Två tjejer Landskapsbild En grupp människor

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se