Vanliga frågor

- Hur gör jag för att söka och förnya mitt boende på internatet?
Svar: All info kring ditt boende finns under fliken Boende, där hittar du all information kring ditt boende. Finner du ej svar på din fråga där, kontakta enhetschef för boendet, kontaktuppgifter finner du under Kontakter och Schema.

- Varför får jag inte röka på området?
Svar: Vreta utbildningscentrum drivs av region Östergötland som har som policy att samtliga av deras miljöer skall vara rökfria. Rökning är förknippat med en brandfara, det är hälsovådligt även för personer som utsätts indirekt rök samt många gånger leder till nedskräpning. Rökning sker därför utanför skolans område.  

- Behöver jag städa mitt rum?
Svar: Du hyr ditt rum av Region Östergötland under din skoltid för du blivit beviljad rätt att bo på internatet på grund av att du anses bo för långt ifrån skolan att det skall vara skäligt att du ska kunna resa till skolan på daglig basis, detta räknas som en förmån och du är under tiden ansvarig för ditt rum och övriga lokaler och miljö. Misskötsel, sanitär olägenhet och skadegörelse kan leda till varning, betalningsansvar och vräkning från ditt boende. 

- Vad händer om jag på något sätt bryter mot internatets regler?
Svar: Beroende på allvarlighetsgrad kan det leda till varningar och avstängning samt betalningsansvar vid skadegörelse. Om du är under 18 år kommer vårdnadshavare kontaktas.

- Har jag rätt att bo på boendet om jag har handikapp eller någon diagnos/problematik som påverkar mitt dagliga liv?
Svar: Att bo på internat innebär att du skall klara dig själv och sköta din skolgång. Om du behöver dagligt stöd i form av medicinsk hjälp, psykiatriskt stöd eller dagligt ADL-stöd finns det risk att du kan bli nekad boende då det ej finns möjlighet för personalen att ge den stöttning som du behöver. 

- Om jag råkar ut för en olycka, blir utsatt för något eller känner mig orolig för något under min vistelse på boendet, vad gör jag då?
Svar: Boendepersonal finns tillgänglig under eftermiddagen, kvällen och natten. Kontakta dem så får du vägledning, stöttning eller den hjälp du kan behöva. Kontaktuppgifter finns under fliken  Kontakter och Schema.

- Jag som vårdnadshavare har frågor kring mitt barns boendesituation, vad gör jag då?
Svar: Om ditt barn är under 18 år så kan du alltid kontakta boendepersonalen, kontaktuppgifter finner du under fliken Kontakter och Schema. Är ditt barn över 18 år räknas ditt barn som vuxen och det krävs då det ett samtycke från ditt barn för att personalen skall få prata om ditt barns boendesituation.

- Jag har klagomål eller åsikter om min eller mitt barns boendesituation, vad gör jag då
Svar: Tag direkt kontakt med boendepersonal alt enhetschefen för boendet. Kontaktuppgifter finns under Kontakter och Schema. Du kan ringa eller maila, vi vill att du/ditt barn skall ha en så trygg och bra boendesituation som möjligt så vi uppskattar feedback från både elever och vårdnadshavare.

- Jag har egen bil eller EPA-traktor, finns det parkeringsmöjligheter i anslutning till skolan?
Svar: Det finns väl tilltagna parkeringsplatser i direkt anslutning till internatboendet. Dessa är kostnadsfria, skolan tar ej något ansvar för stölder eller skadegörelse på fordon på dessa parkeringar.

- Det går rykten om att det festas mycket på Vreta utbildningscentrum, behöver jag/vårdnadshavare vara orolig att det skall vara stökigt?
Svar: Nej, verkligen inte. Vreta utbildningscentrum har nolltolerans mot alkohol och droger. Det finns boendepersonal kvälls/nattetid och vid misstanke om att någon elev är onykter/påverkad får denna omedelbart lämna området och blir avstängd från boendet under en viss tid, upprepas beteendet blir man av med sitt boende. Är eleven under 18 år kontaktas vårdnadshavare direkt. Vid allvarligare misstanke om drogpåverkan kontaktas polis. Boendet skall vara en trygg plats för alla vilket inte är förenligt med alkohol och droger. 

- Vad gör jag om jag tappar nyckel och tagg?
Svar: Om tagg och nyckel försvinner så behöver du ta kontakt med boendepersonal eller enhetschef för att få ny nyckel utkvitterad och ny tagg. Betalningsansvarig får då på hyresfakturan en extra kostnad med 300kr för nyckel och 100kr för tagg. 

- Vad gör jag om jag blir sjuk på boendet?
Svar: Vid sjukdom ska eleven åka hem så fort som möjligt. Vi har inte möjlighet att vårda eller ge sjuka elever tillsyn. Har eleven långt hem och inte har möjlighet att ta sig hem behöver skolans sjuksköterska kontaktas. 

- När får jag stanna på boendet över helgen?
Svar: Eleven ska ansöka till boendepersonal eller enhetschef om denne har behov av att stanna över helg på boendet. Tillåtna orsaker för att få sin ansökan godkänd är följande:

  • Ta hand om häst
  • Har långt hem med lång restid
  • Ha APL/praktik/arbeta i skolans verksamhet
  • Får besök av vårdnadshavare

 

- När ska ansökan om boende skickas in?
Svar: När du fått besked från Antagningen och tackat Ja till platsen på Vreta utbildningscentrum är du välkommen med din boendeansökan. Håll koll på hemsidan när vi senast behöver ha ansökan till oss. Det kan variera från år till år.

- När behöver en ansökan om förlängning skickas in?
Svar: Till varje år vill vi veta om eleven vill bo kvar eller inte så det är viktigt att vi får in en blankett förlängning av boende. Den kan du skicka in redan under vårterminen om du vet att du vill ha kvar boendet.

- Var hittar jag blanketterna som rör boendet?
Svar: Kolla på vår hemsida under fliken Blanketter & Dokument Där finns allt du behöver. Det går även att besöka Fritidskontoret i skolhuset för hjälp med rätt blanketter.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se