Boenderegler och förhållningssätt

Det bor många elever hos oss så det är viktigt att boendemiljön är trygg och säker för allas trevnads skull. Därför finns det förhållningssätt och regler som alla elever behöver följa. Om eleven väljer att inte följa reglerna kan konsekvensen bli att man blir avstängd.  

Boenderegler!

Avstängningar

Om eleven blir avstängd från boendet gäller följande.

Helgansökningar

Om eleven behöver stanna över helgen ska denne lämna in en helgansökan till enhetschef eller fritid/boendepersonal. Om eleven inte hör något från personal är ansökan godkänd. Om ansökan inte blir godkänd meddelar enhetschef eller personal detta. Ansökan ska lämnas in senast onsdag innan den helg man ansöker om att stanna.

Har eleven som ansöker om helgboende uppträtt på ett opålitligt, oansvarigt eller icke förtroendegivande sätt på boendet kan ansökan avslås.

Besökare

Vårdnadshavare är alltid välkomna till boendet. Vi ser gärna att vårdnadshavare kommer och besöker eleven. Meddela bara i förväg att ni kommer.

Vardagar

Vänner och bekanta är välkomna på vardagar men ska lämna boendet senast kl 22:00. Den boende är ansvarig att vänner och besökare är medvetna om vårt förhållningssätt och våra regler. Om detta inte följs kan de besökande avvisas från boendet.

Nattgäster

Ansökan om nattgäst ska lämnas in 2 dagar innan och godkännas av fritidspersonal eller av enhetschef. Varje elev har möjlighet för övernattning av en gäst 1 gång per vecka. Vårdnadshavare har möjlighet till övernattning hela veckan. Den elev som har besök har ansvar för att gästen följer de regler och förhållningssätt som boendet bestämt. Om regler och förhållningssätt som boendet har satt upp inte följs riskerar boendeeleven att förlora möjligheten till att ha nattgäster.

Det är inte tillåtet med nattgäst vid evenemang på skolan tex Öppet hus, Vreta dagen, ko släpp, student mm på grund av att vi då redan har många elever på boendet.

Helger

Det är inte tillåtet att ha gäster på boendet under helger förutom vårdnadshavare.

Vid sjukdom

När eleven blir sjuk ska denne åka hem. Vi har inte möjlighet till tillsyn av sjuka elever därav behöver eleven ta sig hem så fort som möjligt. Eleven kan behöva hämtas av vårdnadshavare.  Kan eleven inte ta sig hem pga lång restid behöver skolans sjuksköterska kontaktas för konsultation.

Vid hög frånvaro

Elevboendets syfte är att möjliggöra elevens skolgång. Förväntningarna från elevhemmet är att eleven kommer till skolan i tid och har en hög närvaro. Vid hög frånvaro från skolan kan hyresavtalet upphävas om närvaron inte blir bättre efter att mentor, enhetschef för inriktning eller enhetschef för boendet har samtalat med elev eller elev/vårdnadshavare. Om den höga frånvaron beror på sjukdom kan ett läkarintyg behöva uppvisas.

Åka hem över lov

Under loven finns ingen personal tillgänglig på boendet. Eleverna behöver då åka hem. Undantag ges till de elever som inte har möjlighet att stalla upp hästen hemmavid eller om man ska jobba i skolans verksamhet tex ladugårdstjänst. En ansökan ska i så fall lämnas till enhetschef eller Fritid/Boendepersonal.

Djur på rummet

Läsåret 2023/2024 kommer det inte att vara tillåtet att ha med sig djur på boendet. 

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se