elevboende

Vreta utbildningscentrum har möjlighet att erbjuda elever med lång resväg boende i skolans regi. Då det ofta är fler som söker boende än det finns plats för, görs en behovsprövning i varje enskilt fall och de som har längst restid prioriteras först.

Man ansöker om boende inför varje nytt läsår och skolan gör varje gång en ny prövning av elevernas behov av boende.

På skolområdet finns i dagsläget 5 elevhem plus en paviljong, totalt ca 190 platser, ytterligare ett elevhem är under planering .

I ett begränsat antal rum tillåter vi att man har hund och möjligheten att få ett boende med hund förutsätter att det finns ledig hundplats. Hunden får inte vistas i rummet dagtid, utan ska då finnas i skolans hundgård. Hundgårdsplatsen kostar 300 kr/månad.

Ansökan om boende

När du fått ditt slutliga antagningsbesked och vill söka ett boende på VUC ska du fylla i en boendeansökan. Den ska skickas till skolan per post (inte mail) och vara skolan tillhanda senast 2022-08-03!

Boendeansökan skickas till:

Vreta utbildningscentrum
”Boendeansökan”
Järngården 3
585 76 Vreta Kloster

I början av vecka 32 fördelas rummen och samtidigt mailas besked ut till alla som sökt boende.

Hösten 2022 kommer det att vara många som söker boende. Du får därför räkna med att dela rum med en annan elev. Om du känner någon annan elev som du vill dela rum med är vi väldigt tacksamma om du skriver det i din boendeansökan.

Hur fungerar boendet?

Skolan har fritidspersonal knuten till boendet. Det finns en fritidsgård där olika aktiviteter erbjuds, vi disponerar idrottshall 1 kväll/vecka, verkstaden är också öppen 1 kväll. Vretaelever kan även använda simhallen i Ljungsbro kostnadsfritt. Det finns ett gym på skolan som man har tillträde till efter överenskommelse med fritidspersonalen.
Det finns trådlöst bredband på elevhemmen och skolan erbjuder läxhjälp på fritiden.

Under terminerna brukar personalen hålla boendemöten i de olika husen vid behov. Behov kan vara att man behöver diskutera och komma överens om rutiner i huset. När ska det vara tyst, vilka rutiner ska finnas runt städning och vad gäller för gäster som enskilda elever bjuder in? Våra boendeelever förväntas städa gemensamma utrymmen i boendet enligt ett rullande städschema. Om en elev inte skött sin städvecka, utan lämnar städningen till personalen, debiteras 200 kr på nästa hyra.

Fritidspersonalen arbetar från ca kl 14 och fram till skolstart dagen därpå. Deras arbetsvecka börjar kl 18.00 på söndag och slutar kl 16.30 på fredag. Under helger är boendet obemannat. Om man är kvar över helgen eller lov har skolan begränsade möjligheter att hjälpa till om något händer och det är elevens vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret.

Boenderegler

Det finns boenderegler som man måste följa, om man inte gör det kan man förlora rätten att bo i skolans boende.

Boendet är till för att möjliggöra skolgång på Vreta utbildningscentrum, men är inte elevens hem. Vi är noga med från skolans sida att eleverna åker hem regelbundet för att inte tappa kontakten med livet utanför skolan. Vi begär inte att man ska åka hem varje helg om det är långt eller om man har ansvar för en egen häst, men vi tycker att de flesta bör åka hem minst engång per månad. Tillstånd att stanna kvar över helgen ansöker man om hos boendepersonalen.

En förutsättning för att kunna bo som elev på skolans boende är att eleven kan sköta eventuell medicinering själv.

Månadshyror

Hyran betalas i efterskott mot faktura. För höstterminen debiteras 4,5 månad och för vårterminen 5,5 månad – sammanlagt 10 månader per år oavsett terminstider, APL-perioder och liknande. Vårdnadshavare ansöker om inackorderingsbidrag hos elevens hemkommun. Bidraget varierar mellan kommunerna och hänsyn tas även till avstånd.

Aktuella månadshyror för läsåret 20/21 (alla hyror inkluderar frukost mån-fre samt kvällsmat mån-tors):

Stort enkelrum                   4200 kr/mån
Mindre enkelrum               3600 kr/mån
Del i dubbelrum (större)    3450 kr/mån
Del i dubbelrum (mindre)  2800 kr/mån

Nattbemanning och helger

Telefonnummer till boendepersonalen på natten (kl 22.00-08.00)
Maria Hallberg 0767-982999 (söndag-tisdag)
Kristofer Danilovic 0767-982905 (onsdag-torsdag)

Nyckeljour via securitas UNDER HELGER

  • Man kan anlita nyckeljouren från fredagar 16.00 till måndag 08.00. 
  • Du ringer 010-4705222 och uppger att du är elev på Vreta utbildningscentrum och att du behöver anlita nyckeljouren
  •  När det kommer en väktare och ska öppna ditt rum eller lägenheten måste du kunna legitimera dig. Securitas har aktuella boendelistor och för att kunna se att de öppnar åt rätt person är legitimation nödvändig. 
  • Det kostar 500:- att anlita nyckeljouren som faktureras. Securitas får uppgifter om vilka elever som har lov att bo kvar över en helg. Därför kan bara elever med helgboendetillstånd anlita nyckeljouren. Om du har några frågor om nyckeljouren kan du vända dig till fritidspersonalen.

Hur arbetar boendepersonalen

Boendepersonal finns på plats från söndag kl 18.00 till fredag kl 16.30.

De arbetar företrädesvis eftermiddag – sen kväll och är lättast att nå då.

Uppsägning av boende.

Privata hyresvärdar om du vill skaffa eget boende.

Fyra av skolans hus med elevboende, grön gräsmatta och blå himmel med moln. Två av skolans hus med elevboende, fyra elever går förbi. Fyra tjejer som är elever håller om varandra utomhus. Interiör bild elevboendet. Säng, skrivbord och en blå datastol. Ett gemensamt kök i elevboendet, svarta skåpsluckor och vita väggar. 6 kvinnliga elever i ytterkläder kramas, är glada och gör V-tecken.

Maria Hallberg

Boendet - nattpersonal

013-201099, 0767-982999

maria.hallberg@regionostergotland.se

Glenn Cannervik

Fritid

013-201080, 0767-982980

glenn.cannervik@regionostergotland.se

Kristofer Danilovic

Fritid

013-201005, 0767-982905

kristofer.danilovic@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2022

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår