din hunds medverkan på lektion

Din hund är välkommen på skolans lektioner i hundkunskap när följande regler/smittskyddsregler är uppfyllda:

 • Din hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus och kennelhosta enligt gällande regler hos din veterinär. Kopia av giltigt vaccinationsintyg från hundens pass, registreringsbevis eller vaccinationskort ska vid hundens första besök lämnas till undervisande lärare i hundkunskap.
 • Om din hund har en skada, sjukdom eller allergi ska detta anges i samband med att du visar kopia på vaccinationsintyg.
 • Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad.
 • Hunden ska vara frisk. Hundar med ohyra eller annan smittsam sjukdom får inte vistas inom skolans område.
 • Löptikar får vistas i J-salen men det gäller att visa respekt för övriga hundar. Därför ska undervisande lärare kontaktas och bekräfta innan du tar med en löptik till undervisningen.
 • Din hund ska vara chipmärkt och ägarregistrerad hos jordbruksverket.
 • Hundägaren är till fullo ansvarig för hunden då den vistas på skolan. Strikt hundägaransvar gäller på skolan dvs du är alltid ansvarig för hur den egna hunden uppför sig oavsett om den blivit provocerad eller ej.
 • Hundarna ska alltid vara kopplade inom skolans område. Undantag gäller vid träning på de 2 träningsbanorna.

Vid vår träningsbana finns 5 hundgårdar med kojor. Några av dessa hundgårdar finns möjlighet att låna de skoldagar du har med egen hund i hundundervisningen, t ex. om du ska vara i stallet på em. OBS dessa gårdar är inte bokningsbara för ständig vistelse. Du bokar en hundgård genom ansvarig lärare för hundundervisningen.  Vid bokning kontakta Agneta Larsson tel 076-7982997  agneta.larsson@nbg.nu  eller Ellen Wik tel 070-8767716 ellen.wik@nbg.nu  .
För att bokningen ska gälla krävs att Agneta eller Ellen bekräftar och godkänner din bokning innan du lämnar hunden i hundgården.

Följande gäller vid vistelse i hundgården

 • Din hund ska rastas minst 2 ggr/dag och självklart plockar du upp efter din hund.
 • Rastningen sker utanför träningsbanorna.
 • Hunden ska ha tillgång till rent vatten i hundgården.
 • Utanför hundgården ska koppel eller sele finnas.
 • Vid hundgården ska du på markerad plats skriva ditt namn och telefonnummer som du kan nås på under dagen.
 • Efter dagens slut städar du hundgården efter din hund.

Ansökan hundgårdsplats - För reservation av hundgård.
Hanteringsprov - Så går det till
Hundgårdsregler
Vaccinationsregler 

Elev sitter vid skolbänken och skriver på sin bärbara dator med en vit lockig hund i knät.

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se