APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING

Logotype ErasmuaLogotype Erasmua

Under de tre åren på Vreta utbildningscentrum ingår sammanlagt 15 veckors APL. Praktikperioderna är fördelade på alla tre åren. Du gör din praktik både på skolan och på olika praktikplatser. Eleverna har även viss möjlighet att söka internationell praktik.

SYFTE MED APL

Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att eleverna skall få kontakt med arbetslivet samt knyta ihop teori och praktik. Eleven inhämtar nya kunskaper och befäster kunskaper som redan inhämtats i skolan. Samtidigt skapas nya kontakter som kan leda till framtida jobb.

INTERNATIONELL APL

Utlandsförlagd APL ger, utöver en yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper. Nyttan av att åka utomlands på en del av sin praktik kan inte nog understrykas! Att på egen hand resa, bo och träffa människor från andra länder är mycket berikande. Vi har under nästan 10 års tid byggt upp ett brett kontaktnät med praktikplatser och skolor främst inom Europa, till exempel Skottland, England, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Ungern, Italien, Polen, Norge, Tjeckien, Slovenien. 

APL-platserna är specialiserade inom skolans olika inriktningar: häst, skog, lantbruk, maskin, transport och SMD (anpassad gymnasieskola). Chansen till jobb efter avslutade studier är stor, våra elever erbjuds ofta arbete. Skolan har nu före detta elever som jobbar utomlands efter avslutad skolgång, samt några som erbjudits sommarjobb. Naturbruksgymnasiet i Östergötland har en grupp som arbetar med internationella frågor och söker olika bidrag för verksamhet utomlands, bland annat från myndigheten UHR, Universitet och högskolerådet. Hur många som får möjlighet att åka är beroende på hur stora medel skolan tilldelas och kan variera mellan olika år. 

Enligt skollagen skall all undervisning på gymnasieskolan vara avgiftsfri vilket innebär att eleven inte kan bekosta utlands APL med egna medel.

Följ elever på deras utlands-APL.

Tjej på en fyrhjuling Häst Traktor

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se