Introduktionsprogram

Ett gymnasieprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram

Till vissa av våra utbildningar kan det finnas möjlighet att söka även om man är obehörig. I mån av plats erbjuder vi Introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY).

Programinriktat val (IMV)

Är sökbart för elever i åk 9 och urvalet baseras på elevens betyg från grundskolan. Elever som studerar inom Programinriktat val (IMV) på Vreta utbildningscentrum följer den valda studievägen samt läser det grundskoleämne som eleven inte är behörig i.

På  Vreta utbildningscentrum kan Du söka IMV inom följande studievägar:

  • Naturbruksprogrammet, häst
  • Naturbruksprogrammet, lantbruk
  • Naturbruksprogrammet, maskin
  • Naturbruksprogrammet, skog

Information om behörighet till Programinriktat val (IMV).

Yrkesintroduktion (IMY)

Är bara aktuellt om hemkommunen ger sitt godkännande. Elever i åk 9 som är intresserade av att läsa inom ramen för Yrkesintroduktion (IMY) och som fått ett godkännande från hemkommunen ska göra en intresseanmälan på gymnasiestudera.se samt skicka ett personligt brev till Malin Franzén, bitr. rektor på Vreta utbildningscentrum. Antagning sker i mån av plats och möjlighet, vilket innebär att skolan fattar beslut om antagning strax innan höstterminens start. De elever som eventuellt blir antagna till Yrkesintroduktion (IMY) studerar enligt en individuell studieplanering som skolan tar fram i samråd med elev och vårdnadshavare.

På  Vreta utbildningscentrum kan Du söka IMY inom följande studievägar:

  • Naturbruksprogrammet, häst
  • Naturbruksprogrammet, lantbruk
  • Naturbruksprogrammet, maskin
  • Naturbruksprogrammet, skog

Kontakta oss för mer information

Malin Franzén

Bitr. rektor, EC Anpassad gymn. Bibl. och Adm.

Tel: 013-227909, 0702-618740
malin.franzen@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se