Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola, Nationellt program Skog, mark och djur

Nationellt program Skog, mark och djur (fd Gymnasiesärskolan) - Enhetschef Malin presenterar

Vill du lära dig mer om lantbruk, lantbruksdjur, hästhållning eller skogsbruk?

Som elev på nationellt program Skog, mark och djur får du t ex lära dig:

• Att sköta lantbruksdjur.

• Att sköta, rida och köra hästar.

• Att sköta och köra maskiner inom lantbruk och skogsbruk.

• Att bruka skog och mark.

Under din utbildning får du göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) och på så sätt prova dina kunskaper på en arbetsplats.

På skolan finns ett fint skoljordbruk med egna hästar, lantbruksdjur och maskiner. Här får du praktiskt arbeta med det som du har lärt dig inom din inriktning lantbruk, skogsbruk, djurskötsel eller hästhållning. På så sätt kommer du att få en omväxlande och kreativ gymnasietid. 

Utbildningens upplägg

År 1 – alla elever läser samma kurser. Förutom vanliga skolämnen som svenska, matematik och engelska får du då prova på olika arbeten inom naturbruk - traktorkörning, arbete i ladugård, arbete med hästar, skogsarbete och en hel del annat. Några veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag inom naturbruk ingår också.

År 2, 3 och 4 – du specialiserar dig mot lantbruk, skogsbruk, djurskötsel eller hästhållning. I slutet av utbildningen förbereds du för livet efter gymnasiet genom undervisning kring boende, vardagsekonomi och matlagning. Mer av utbildningen kommer att ske ute på gårdar eller i stallar (APL) för att du skall kunna få kontakter för eventuellt
framtida arbete. 

Sista året ser en normal skolvecka ut så här: 2 dagar APL + 2 dagar praktiska övningar på skolan + 1 dag teori på skolan.

Efter gymnasiet

Under din utbildning får du kunskaper så att du efter gymnasiet är förberedd för ett yrke med anknytning till skog, mark och djur.

Boende

För dig som har lång pendlingsväg eller kanske bor så att pendling är omöjlig finns ev. möjlighet att bo hos oss under skolveckorna. Mer information om boendet.

Ansökan

Om du inte vet hur du skall söka till vår utbildning så kontakta bitr. rektor Malin Franzén.

Prova vår utbildning

Vi tycker det är viktigt att du får besöka oss och vara med i verksamheten för att känna om skolan och utbildningen känns rätt. 

Vi  erbjuder elever som går i årskurs 9 på anpassad grundskola att vara med oss här på Vreta utbildningscentrum för att prova på vårt nationella program Skog, mark och djur följande dagar:

Höstterminen 2023:
Måndag 2/10 - torsdag 5/10
Torsdag 30/11 
Torsdag 7/12

Vårterminen 2024

Torsdag 18/1
Torsdag 8/2
Torsdag 21/3
Torsdag 18/4

Våra prova på tillfällen vänder sig till elever i anpassad grundskola som ska söka nationellt program i anpassad gymnasieskola!

Observera att vi endast kan ta emot ett begränsat antal elever till våra prova på tillfällen.

Senare under våren är elever som går i årskurs 8 i anpassad grundskola välkomna att besöka nationellt program Skog, mark och djur på vår prova på dag onsdag 22/5 2024 kl 13.00-15.00. Vår besöksdag för årskurs 8 vänder sig till elever i anpassad grundskola som ska söka nationellt program i anpassad gymnasieskola!

Anmälan till alla prova på-tillfällen för åk 9, och till besöksdagen för åk 8, ska göras av en lärare/mentor/studie och yrkesvägledare (SYV) på elevens nuvarande skola. Anmälan görs till Marie Danielsson och kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress) finns längst ned på denna sida.

Välkommen att prova på vårt nationella program Skog, mark och djur på Vreta utbildningscentrum!

Informationsfilm

Ansökningskod

SKSKO

Kontakta oss för mer information

Marie Danielsson

Lärare, gruppledare anpassad gymnasieskola

Tel: 013-201006, 0767-982906
marie.e.danielsson@nbg.nu

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se