YH-Häst

yrkeshögskoleutbildning (YH) inom ridning

400 YH-POÄNG

Vreta utbildningscentrum är ett kvalitetsmärkt hästgymnasium!

Vill du jobba med hästar och ridning, kanske som ridlärare eller tränare? Hos oss på Vreta utbildningscentrum får du bästa möjlighet till bra jobb. Mellan 80-90% av alla studerande i avgångsklasserna har fått jobb inom hästnäringen, många direkt på sina LIA-platser. Vi inriktar oss på eget hästföretagande och utbildning till Svensk Ridlärare.

Du läser det mesta skolförlagt på sommaren och har distansstudier och LIA på vinterhalvåret.

Hästhållning – Ridlärare – Hästföretagande

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning inom ridning och som vill ha fördjupade kunskaper och färdigheter inom hästområdet. Utbildningen riktar sig till dig som vill bli egen företagare eller till dig som vill få en anställning inom hästområdet. Du får här praktiska och teoretiska kunskaper som efter avslutad utbildning kan ge dig ridlärarexamen.

Vreta utbildningscentrum har en mycket hög målsättning att förbereda dig för yrkesarbete inom hästsektorn. Vi har fina nybyggda stallar, stora ridhus, välutbildad och engagerad personal.

Innehållet i utbildningen

Utbildningen är på 80 veckor som är förlagda under c:a 1,5 år. Utbildningen börjar med en skolförlagd studieperiod under sommaren, från slutet av maj till början av augusti, följt av en LIA-period under höstterminen. År 1 fortsätter med en distansstudieperiod under januari och februari och avslutas med en närträff vecka 8.
År 2 startar med en LIA-period under våren med början några veckor efter att år 1 avslutats i mars, följt av ytterligare en sommar med skolförlagda studier fram till augusti. Därefter bedrivs distansstudier under första halvan av hösten fram till vecka 44 då det är närträff på skolan. År 2 avslutas med en kortare period LIA och en avslutande närträff i slutet av december. Under utbildningen har du möjlighet att avlägga Svenska Ridsportförbundets
Yrkesprov till hästskötare. Cirka två tredjedelar av studierna kan du bedriva nära din hemtrakt, som lärande i arbetet (LIA) och vissa distansstudier.

Valideringsmöjligheter finns för dig som har dokumenterade förkunskaper och bara vill gå år två.

År 1:
Dressyr A
Hippologi A
Hoppning A
Ledarskap och pedagogik
Ridlära/Undervisningsmetodik A
Lärande i arbete
År 2:
Dressyr B
Examensarbete
Hippologi B
Hoppning B
Hästen och företaget
Ridlära/Undervisningsmetodik B
Lärande i arbete fördjupning

Vad blir man?

Efter genomgången utbildning blir du mycket välutbildad inom hästnäringen, du får yrkesfärdigheter och examen motsvarande Svensk Ridlärare. Du kan jobba som ridlärare, tränare, hästutbildare, ungdomsledare inom häst, som anställd inom olika hästföretag, som egenföretagare, t.ex inom turism och annan ridverksamhet eller som hästinstruktör inom naturbruk.

Utbildningen ger dig många möjligheter att se arbetsplatser inom hästnäringen där det idag fattas utbildad personal. YH utbildningen ger dig mycket bra förutsättningar för framtida yrkesarbeten med hästar. Utbildningen är en godkänd Yrkeshögskoleutbildning och du har rätt till studiemedel

Ridprov

För att bli behörig till utbildningen ska du ha godkänt ridintyg, detta intyg utfärdas av Vreta utbildningscentrums personal i samband med ridprov. Du kallas till ridprov efter att du har skickat in din anmälan i YH-antagning.se. Under ridprovet kommer du få rida två av Vreta utbildningscentrums skolhästar under ledning av instruktör och också genomföra ett enklare hopprov på en av hästarna. 

Studieinfo

I denna utbildnings skolförlagda delar bör Du ha med dig en skolad ridhäst som är på utbildningsnivån LB/LA dressyr och/eller 1.00-1.20 hoppning. Alla ridhästar som används i utbildningen garanteras uppstallning under de skolförlagda perioderna.

För att klara av studierna skall Du som student ha en egen bärbar dator, datorn skall ha utrymme för att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office, Word och Excel. Office-paketet kan köpas av eleven till förmånligt pris i fackhandeln (Microsoft Office 2007 Hem & Student ca pris 1000 kr)

Behörighet

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet.

Förkunskaper till utbildningen är den kunskap som motsvarar Naturbruksprogrammets hästkurser:   Hästkunskap 1+2 samt  Ridning 1+2.

Har man inte gått gymnasieutbildning inom häst skall man ha motsvarande kunskaper, vilket innebär att man i ett personligt brev redogör för sin tidigare hästbakgrund och gärna tillstyrker med tex intyg på tävlingsresultat från TDB, arbetsintyg, referenser från ridlärare/tränare osv. 

Nästa utbildning

2025-05-26 - 2026-03-01, 200p
2026-03-16 - 2026-12-20, 200p

Ansökan öppnar i början på 2025

Ansökan stängd  

Informationsfilm

Kontakta oss för mer information

Susanne Axén

Lärare, häst

Tel: 013-201086, 0767-982986
susanne.axen@nbg.nu

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se