YH-Lantbruk

yrkeshögskoleutbildning (yh) inom Lantbruk och Driftledning  

200 YH-poäng

Driftledarutbildningen - Utvecklingsmöjlighet till eget företagande eller stimulerande ledarjobb!

Du får  fördjupad och specialiserad kunskap, både när det gäller teori och färdigheter i lantbrukets produktionsinriktningar och en bred lantbrukskompetens, för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. 

Självständigt kan du planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:

  1. Kunna analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.
  2. Kunna organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.
  3. Kunna göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.
  • Upprätta en affärsplan och affärsstrategi för en lantbruksverksamhet.
  • Agera i enlighet med de spelregler som samhället ger lantbruksföretagande såsom miljörätt och arbetsrätt, bokförings- och skattelagstiftning, fastighetsrätt, avtal mm.  
  • Ha de färdigheter i kommunikation och ledarskap som krävs för att leda verksamheten och ansvara för anställd personal.

Som Driftledare skall du kunna arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom produktionsinriktning djur och/eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du skall även kunna vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. 

Följande utbildningsblock ingår:

  1. Termin 1 - Lantbruksdjur och Växtodling.
  2. Termin 2 - Ekonomi och driftsledning.

Yrkesexamen
Utbildningen leder till en yrkesexamen Drifledare - lantbruk, för att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Förkunskaper
Du skall ha slutbetyg från Naturbruksprogrammet med lantbruksinriktning samt 1,5 års yrkeserfarenhet av lantbruk eller motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan innebära att du tillgodogjort dig grundläggande kurser på vår komvuxutbildning inom lantbruk på distans eller i annan liknande vuxenutbildning. Det finns även möjlighet att validera den sökandes förkunskaper, kontakta Magnus Jansson, se nedan.
Kursstart, kurstider
Driftledarutbildningen är uppdelad i två block och varje block pågår under oktober - mars under totalt två år. Utbildningen är platsförlagd för studenterna följande dagar:
Block 1, tisdag-fredag
Block 2, onsdag-fredag

Det långa uppehållet ger dig en god möjlighet att få gedigen praktik under hela lantbrukets högsäsong. Vi uppmuntrar till detta eftersom vi tror att det starkt bidrar till att du ytterligare höjer kvalitén på ditt eget lärande.

pågående utbildning start 2023-10-16

Block 1:
2023-10-16 - 2023-12-15 (45p)
2024-01-08 - 2024-03-22 (55p)

Block 2:
2024-10-14 - 2024-12-13 (45p)
2025-01-06 - 2025-03-21 (55p)

Kommande utbildning startar 2024-10-14

Block 1:
2024-10-14 - 2024-12-13 (45p)
2025-01-06 - 2025-03-21 (55p)

Block 2:
2025-10-13 - 2025-12-12 (45p)
2026-01-12 - 2026-03-27 (55p)

Ansökan öppnar: 2024-02-01
Sista ansökningsdag:
  2024-05-15 

Ansökan 

Finansiering mm
Driftledarutbildningen är en YH-utbildning berättigar till studiemedel. Ansökan görs på vanligt sätt till CSN.
Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen. Näringslivet deltar i finansieringen genom att företag ställer upp som LIA företag och handledning under dessa perioder.

För att klara av studierna skall du som student ha en egen bärbar dator, datorn skall ha utrymme för att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office eller motsvarande.

Hör gärna av Dig om du vill besöka oss, få mer information om våra utbildningar och se vår skola. Välkommen!

Informationsfilm

Kontakta oss för mer information

Magnus Jansson

Lärare, lantbruk

Tel: 0703-295956
magnus.jansson@nbg.nu

Åsa Rytthammar

Enhetschef, lantbruk, maskin och maskinmek

Tel: 013-227924, 0703-556293
asa.rytthammar@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se