YH-Skogsplanerare

Yrkeshögskoleutbildning till Skogsplanerare

- 40 veckor Distans

200 YH-poäng

Det här är utbildningen för dig som vill ha ett fritt och självständigt arbete. Du är beredd att ta ett stort eget ansvar för att jobbet blir gjort och du kan ta beslut. Du jobbar till största delen ute med insamling av data om skog, samt om värdefulla natur och kulturmiljöer. Dina verktyg är främst fältdator och skogsuppskattningsinstrument.

Vad blir jag?

Efter genomförd utbildningen med betyg minst godkänt i alla kurser får du en YH – examen som Skogsplanerare. Du kan arbeta med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som till exempel avverkning och skogsvård. Du kan vara anställd eller jobba i eget företag.

Hur går det till?

Utbildningen är en distansutbildning. Det innebär att kurser, förmedling av information och kommunikation sker via en lärplattform på Internet. För att klara av studierna ska du som student ha en egen bärbar dator med god uppkoppling mot Internet. Datorn bör ha en normalstor skärm och datorn ska ha utrymme att installera ytterligare program samt ha tillgång till Microsoft Office eller motsvarande. Skogliga program  som används i utbildningen finns inte för Apple datorer, vi rekommenderar därför  Windows datorer. Under utbildningen varvas teori och praktik. Distansstudier kompletteras med gemensamma träffar, vid dessa träffar sker en del examinationer. Det förekommer också studiebesök, studieresor och exkursioner som kan innebära kostnader för studenten. Vi har ett väl utvecklat samarbete med skogsnäringen regionalt och lokalt, skogsnäringen bidrar med övningsobjekt, föreläsningar och studiebesök. Ett aktivt samarbete mellan skogsföretag och skola ger också goda kontakter mellan företag och studenter. Skogsföretagen bidrar också med handledning under Lärande I Arbete (LIA). LIA är särskilda kurser där du får tillfälle att utveckla dina kunskaper genom arbete ute i företag. 

Vilka kurser läser jag?

  • Skogsskötsel och ståndortsegenskaper, tillämpning 25 poäng
  • Skogsuppskattning och skoglig datainsamling 35 poäng
  • Natur -, kultur – och vattenvårdsplanering 30 poäng
  • Åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning  40 poäng
  • Företagande i skogsbruket 20 poäng
  • Examensarbete, skogsbruksplan 10 poäng
  • LIA Skoglig datainsamling och åtgärdsplanering 40 poäng

Nästa utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan tilldelade inte medel för start av YH Skogsplanerare i årets beviljande. Vi känner dock ett starkt behov och stöd från skogsnäringen vad gäller utbildningen till YH Skogsplanerare samt ett stort intresse för att studera utbildningen, så vi förbereder nu en ny ansökan som kommer att lämnas in under senvåren 2024. I januari 2025 lämnas besked från myndigheten om medel har tilldelats. I det fall ansökningen beviljas öppnar ansökan till utbildningen i februari 2025 och kursstart sker i början på augusti 2025.

I den nya ansökan är kursen Skogsskötsel 1 särskilt förkunskapskrav. Saknar du den kursen kan den läsas som en i huvudsak distansförlagd komvuxutbildning på Vreta utbildningscentrum. Under höstterminen 2024 startar vi upp en sådan kurs i Skogsskötsel 1 för de som saknar den behörighetsgivande kursen till YH Skogsplanerare eller har motsvarande äldre kurs och vill repetera kunskaperna. Ansökan till den kursen öppnar under början av våren 2024. Se mer kommande information under Komvux - Skog, distans.  

Inför en ny kursstart av Skogsplanerarutbildningen kommer vi även att erbjuda en självstudiekurs för behörigheten gällande Skogsskötsel, anmälan öppnar i början på februari 2025.

Nästa planerade utbildning

Start 2025-08

Ansök här  

Tillträde till utbildning

Innan ansökan behandlas görs en bedömning om den sökande är behörig. 

Syftet med kraven på behörighet är att den sökande ska ha förutsättningar att klara utbildningen.

Behörig till Yrkeshögskolan och följande krav på särskilda förkunskaper:

  • Minst betyg E (Godkänd) i kursen Skogsskötsel 1 eller motsvarande kunskaper.

Kunskaper motsvarande gymnasiekurserna kan man, t ex få genom arbete, kortare kurser, och studiecirklar . Skolan bedömer om tillräckliga kunskaper finns. Är du osäker på din behörighet, tag då kontakt med ansvarig på Vreta utbildningscentrum. 

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att anses behörig. I vissa fall kan man göra undantag om du som sökande bedöms ha så kallad reell kompetens. Reell kompetens innebär oftast att den sökande har erfarenhet från skogligt arbete och innehar teoretiska grundkunskaper om skogsbruk motsvarande kursen Skogsskötsel 1 samt bedöms kunna klara utbildningen och kunna arbeta med de arbetsuppgifter utbildningen är inriktad på. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Studiemedel

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN.

Informationsfilm

Kontakta oss för mer information

Mats Remsö

Utbildningsledare YH-Skog

Tel: Mån-Tis 013-201093, 0767-982993
mats.remso@nbg.nu

Anders Larsson

Enhetschef, skog

Tel: 013-227933, 0705-415379
anders.s.larsson@regionostergotland.se

Marie Orest

SYV

Tel: 013-227912, 0728-582824
marie.orest@regionostergotland.se

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se