Komvux - Lantbruk, distans

Komvuxutbildning inom Lantbruk och Skog
- 40 veckor distans

Studieomfattningen är valbar, 100-800p

Utbildningen riktar sig till dig som planerar att starta som företagare eller anställd inom jord och skog. Kursen ger behörighet att söka bidrag för nystartare. Ta gärna kontakt med ditt läns lantbruksenhet om detta.

Vissa av kurserna krävs för behörighet till studier på SLU eller till YH-utbildningar inom lantbruk och skog.

Under utbildningen samlas deltagarna till gemensamma träffar vid 6-7 tillfällen under året. Utbildningen bygger dels på hemstudier med inlämningsuppgifter och övningar, samt träffar på Vreta utbildningscentrum.

Förkunskapskrav är genomgången grundskola eller motsvarande och godkänt betyg i SV/Svenska som andraspråk åk 9.

För att klara av studierna skall du som student ha en egen bärbar dator, datorn skall ha utrymme för att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office eller motsvarande.

Nästa utbildning

Start: 2025-01
Slut: 2025-12

Sista ansökningsdag: 2024-10-15 

Utbildningen ges i Komvux regi och finansieras av din hemkommun, ta gärna kontakt med kommunens handläggare innan du söker till utbildningen. Enligt Skollagen (2010:800) 20 kap. 19B § har man rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå särskilda förkunskaper som krävs för att bli behörig till t ex yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningen kan även ges som uppdragsutbildning

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN.

Hör gärna av Dig om du vill besöka oss, få mer information om våra utbildningar och se vår skola. Välkommen!

Pågågende utbildning

Planerade träffar under 2024

Vecka 2 tisdag - torsdag, där tis-ons är introduktion, torsdag enbart skog.
Vecka 9 hela veckan ämnesdagar
Vecka 15 hela veckan ämnesdagar
Vecka 21 hela vecka ämnesdagar
Vecka 40 hela vecka ämnesdagar
Vecka 49 hela vecka ämnesdagar

Terminstider för läsåret 2024 (anges vid ansökan om CSN)

Mycket viktigt att du söker studiemedel för hela din studietid från början!

2024-01-08 – 2024-06-07, 440 p
2024-08-12 – 2024-12-13, 360 p

Informationsfilm

Kontakta oss för mer information

Per-Erik Persson

Lärare, lantbruk

Tel: 013-201096, 0767-982996
per-erik.persson@nbg.nu

Mikael Ejerblom

Antagning komvux och schemaläggare

Tel: 013-201009, 0767-982909
mikael.ejerblom@regionostergotland.se

Åsa Rytthammar

Enhetschef, lantbruk, maskin och maskinmek

Tel: 013-227924, 0703-556293
asa.rytthammar@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se