Natur och kulturmiljövård "Grönt Kort" förnyelse

En kurs för dig som behöver förnya "Grönt Kort"

Kursen är på 1 dag.

Före kursen genomför deltagarna en webbutbildning. Webbutbildningen ger teoretiska kunskaper för att klara "Grönt kort".
Under den första delen av dagen tas ett aktuellt ämne upp, sedan genomförs ett kort teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Nästa kurstillfälle 

Just nu finns inget planerat datum

Kontakta oss för mer information

Anders Rosendahl

Lärare, skog

Tel:
anders.rosendahl@nbg.nu

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se