Motorsåg/röjsågskörkort

kurser för vuxna som vill ta motorsågskörkort eller röjsågskörkort

Motorsågskörkort

Motorsågskörkort utfärdas i olika klasser varav vi i nuläget erbjuder kurser på A, B, C-nivån.

=  en kursdag, lämplig för motorsågsarbete utan trädfällning.

A+B = en lämplig kombination för anställda som använder motorsåg och normalt skogsarbete. För nybörjare / liten vana av motorsågsarbete, är kursen fyra dagar. Med vana ofta tre dagar.
C = för stormfälld skog och avancerad trädfällning. Kursen genomförs under tre dagar. Förkunskapskrav = A+B

Röjsågskörkort

Rösågskörkort A  = en kursdag.  Kunskap om säkerhet, montering av klinga / trimmerhuvud, skötsel av röjsåg och filning av röjklinga
Röjsågskörkort B  = två dagar Arbetsteknik vid skogsröjning. Förkunskapskrav = A

För närvarande har vi inga kursdatum inplanerade. 

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Läs om säkrare motormanuellt skogsarbete på  www.sakerskog.se

Kontakta oss för mer information

Anders Larsson

Enhetschef, skog

Tel: 013-227933, 0705-415379
anders.s.larsson@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se