Särskild högskolebehörighet

en gymnasieprofil för dig som vill skaffa dig särskild behörighet för vidare studier på högskolan

I alla våra inriktningar och studievägar får du med dig en grundläggande högskolebehörighet (svenska 2, svenska 3 och engelska 6). Vill du dessutom kunna gå vidare till högskolestudier och samtidigt få en yrkesutbildning? Då kan du välja att läsa högskoleprofilen med kurser för särskild behörighet till högskolan. Du får en yrkesexamen och möjligheten att gå direkt ut i arbetslivet, samtidigt som du får behörighet att studera vidare. Har du frågor om vilka utbildningsområden på högskola/universitet som respektive högskolespår ger behörighet till, vänligen kontakta vår SYV.

Naturvetenskapliga spåret

Funderar du på att bli veterinär, djur eller mark/växtagronom, jägmästare, ingenjör eller något annat inom det naturvetenskapliga området?

Här läser du förutom den grundläggande behörigheten även kurser i matematik, fysik och kemi. Du kan läsa kurser på upp till 2850 p, vilket innebär att du läser ett utökat program.

Samhällsvetenskapliga spåret

Kanske vill du bli lärare, polis, skogsmästare, hippolog, socionom eller sjuksköterska?

Här läser du den grundläggande behörigheten samt matematik, samhällskunskap och historia. Du läser ett utökat program på 2600 p.

Ekonomispåret

Vill du läsa ekonomi, ekonomiagronom eller mäklarutbildning på universitetet i framtiden?

Förutom grundläggande högskolebehörighet läser du Matematik 3c och Samhällskunskap 1a2 eller Företagsekonomi 1. Du läser ett utökat program på 2650-2700p.

studievägar som ger möjlighet att läsa högskoleprofil:

Hästskötare-ridning

NIU-Ridsport

Lantbruk -lantbruksdjur och växtodling

Skogsbruk

Dokument

Kontakta oss för mer information

Marie Orest

SYV

Tel: 013-227912, 0728-582824
marie.orest@regionostergotland.se

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se