Skogsmaskinförare/skogsvårdare

En gymnasieutbildning för dig som vill bli skogsmaskinförare eller skogsvårdare

Fr o m hösten 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram vilket gör att du blir behörig att studera vidare på universitet och högskola. Observera att flera universitets- och högskoleutbildningar också kräver s.k. särskild behörighet. Du kan välja bort den grundläggande högskolebehörigheten.

Gillar du att vara ute i naturen? Är du intresserad av maskiner och teknik och att arbeta under eget ansvar? Då är skogsutbildningen ett givet val.

I samarbete med olika skogsföretag ger vi dig en modern yrkesutbildning. Du får köra moderna skogsmaskiner samt arbeta med motorsåg och röjsåg i olika skogsvårdsarbeten.

Dessutom får du under utbildningen möjlighet att pröva för olika certifikat som motorsågskörkort, grönt kort, ADR m fl.

En stor del av undervisningen hålls utomhus där du praktiskt lär dig sköta skogen och arbeta i arbetslag. Under de tre åren på skolan ingår sammanlagt 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

APL-perioderna är förlagda på alla tre åren. Då kommer du att vara ute på olika skogsföretag. 

Det ger dig möjlighet att skapa kontakter med olika företag som ofta leder till ett arbete efter utbildningen. Det kan också finnas möjlighet att göra några veckors APL utomlands.

Efter gymnasiet

Efter din utbildning har du goda möjligheter att få arbete på ett skogsföretag eller sköta en egen skogsfastighet.

Under din gymnasietid på Vreta utbildningscentrum kan du läsa kurser som ger dig särskild behörighet till många universitets- och högskoleutbildningar. Det gäller speciellt om du väljer att kombinera skogsinriktningen med naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt spår i vår högskoleprofil. Du får då en unik gymnasieutbildning som ger dig både gymnasieexamen som gör att du kan gå direkt ut i arbete, samtidigt som du blir behörig till många universitets- och högskoleutbildningar, t ex skogsmästare, jägmästare, veterinär och agronom.

Informationsfilm

Dokument

Ansökningskod

NBSKG

Kontakta oss för mer information

Anders Larsson

Enhetschef, skog

Tel: 013-227933, 0705-415379
anders.s.larsson@regionostergotland.se

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se