Lantbruk - Växtodling och Lantbruksdjur

En gymnasieutbildning för dig som vill jobba med växter och djur i lantbruket

Fr o m hösten 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram vilket gör att du blir behörig att studera vidare på universitet och högskola. Observera att flera universitets- och högskoleutbildningar också kräver s.k. särskild behörighet. Du kan välja bort den grundläggande högskolebehörigheten.

Vill du arbeta på ett lantbruksföretag i framtiden? Då har vi utbildningen för dig. Du får kunskap om djur, växtodling, teknik och ekonomi. Du lär dig producera spannmål, mjölk och kött samt vårda miljön, maskiner och byggnader. Du får en bred utbildning som följer utvecklingen inom lantbruket på mycket nära håll.

Grunderna får du på Järngården, vårt skoljordbruk. Du följer växtodlingssäsongen, där teori varvas med praktik. 

Kunskaperna tar du med dig när du praktiserar på olika lantbruksföretag. Under de tre åren på skolan ingår minst femton veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Möjlighet finns att förlägga delar av praktikveckorna utomlands. 

Du har under din APL möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden och framtida anställningar. Vill du bli egen företagare har du stor glädje av kurserna i entreprenörskap och företagsekonomi. 

Under utbildningens gång kan du pröva för olika yrkesbevis eller kursintyg bl a villkorad läkemedelsanvändning – bevis på din kunskap och bra meriter när du söker jobb.

Profil - Lantbruk växtodling

Du lär dig producera spannmål och andra lantbruksgrödor, göra ekonomiska berökningar, köra och vårda maskiner med aktuell teknik samt underhålla byggnader och miljö.

Profil - Lantbruk LANTBRUKSDJUR

Du lär dig producera mjölk, kött och ägg. Du får breda och fördjupade kunskaper om hur vi bäst använder och tar hand om våra djur för att nå bästa produktionsresultat.

Efter gymnasiet

Då arbetar du på lantbruksföretag, på maskinstation eller i verkstad. Efter några år vill du kanske gå vidare och studera på universitet eller yrkeshögskola.

Under din gymnasietid på Vreta utbildningscentrum kan du läsa kurser som ger dig särskild behörighet till många universitets- och högskoleutbildningar. Det gäller speciellt om du väljer att kombinera lantbruksinriktningen med naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt spår i vår högskoleprofil.  Du får då en unik gymnasieutbildning som ger dig yrkesexamen, så att du kan gå direkt ut i arbete. Samtidigt blir du behörig till många högskole- och yrkeshögskoleutbildningar, t ex agronom, driftledare, lantmästare och veterinär.

Informationsfilm

Ansökningskod

NBLAN

Kontakta oss för mer information

Åsa Rytthammar

Enhetschef, lantbruk, maskin och maskinmek

Tel: 013-227924, 0703-556293
asa.rytthammar@regionostergotland.se

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se