NIU RIDSPORT

Nationell idrottsutbildning (NIU) – gymnasieutbildning inom Ridsport med dressyr eller hoppning

Fr o m hösten 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram vilket gör att du blir behörig att studera vidare på universitet och högskola. Observera att flera universitets- och högskoleutbildningar också kräver s.k. särskild behörighet. Du kan välja bort den grundläggande högskolebehörigheten.

Sista ansökningsdag 2024-12-01

Vreta utbildningscentrums specialidrottsutbildning ger dig med tävlingsmeriter möjlighet att under skoltid träna på tävlingshäst tre gånger i veckan. Du kombinerar gymnasieexamen med många träningstimmar på tävlingshäst samtidigt som du får en gedigen utbildning.

Specialidrottsutbildningen i dressyr eller hoppning kombineras med naturbruksprogrammets hästutbildning ”Hästskötare mot ridning”. 

Målet är att du ska kunna kombinera idrottsträning (i dressyr eller hoppning) med gymnasiestudier. Du ska ha goda allsidiga resultat på minst en nivå av LB/LA dressyr eller 1.10/1.20 hoppning. Du får tillgång till ridlärare med grenspecifika utbildningar och lång erfarenhet av träning. Du får dessutom gå i en fräsch skola på en toppmodern hästanläggning. Vid behov erbjuder vi boende samt stallplats för tävlingshäst i stallar nära skolan. Under utbildningen kan du avlägga Svenska Ridsportförbundets yrkesprov till Diplomerad hästskötare vilket gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Under de tre åren på skolan ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Praktikperioderna är fördelade på alla tre åren. Möjligheter kan finnas att göra en del av de 15 praktikveckorna utomlands. 

Efter gymnasiet

Efter utbildningen är målet att du som tävlingsryttare på sikt ska kunna tävla minst nationellt inom din disciplin. Du kan även bli hästskötare inom eller utanför Sveriges gränser eller starta eget hästföretag och t ex utbilda hästar.

Under din gymnasietid på Vreta utbildningscentrum kan du läsa kurser som ger dig särskild behörighet till många universitets- och högskoleutbildningar. Det gäller speciellt om du väljer att kombinera NIU med naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt spår i vår högskoleprofil. Du får då en unik gymnasieutbildning som ger dig yrkesexamen, som gör att du kan gå direkt ut i arbete, samtidigt som du blir behörig till många högskole- och yrkeshögskoleutbildningar t ex hippolog eller ridlärare.

Ansökan sker i två steg

  1. Ansökningsblanketten som du hittar  nedan skickas till skolan. Sista ansökningsdag till NIU-Ridsport är den 1 december, därefter tas ansökningar emot i mån av plats fram till den 15 februari.
  2. Ansök till naturbruksprogrammet víd gymnasievalet den 15 februari, ansökningskod: NBHAT

 I omvalsperioden i maj kan ev förändringar ske och platser kan åter bli lediga. Ridprov till NIU anordnas på vårt ”Prova på läger”  vecka 44 och på speciella Ridprovsdagar som meddelas blivande NIU- elever efter att ansökan kommit in.

Guidning

Önskar du personlig guidning som visar skolan, stallarna, boende samt ger information om vår hästutbildning kan du kontakta Karin Hedell, se nedan.

Vreta utbildningscentrum är ett kvalitetsmärkt hästgymnasium!

Informationsfilm

Ansökningskod

NBHAT

Kontakta oss för mer information

Karin Hedell

Enhetschef, häst

Tel: 013-201078, 0767-982978
karin.hedell@regionostergotland.se

Elin Hoflund

Lärare, häst och NIU-ansvarig

Tel: 013-201071, 0767-982971
elin.hoflund@nbg.nu

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se