HÄSTSKÖTARE RIDNING

En gymnasieutbildning för dig som älskar hästar

Fr o m hösten 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram vilket gör att du blir behörig att studera vidare på universitet och högskola. Observera att flera universitets- och högskoleutbildningar också kräver s.k. särskild behörighet. Du kan välja bort den grundläggande högskolebehörigheten.

Vreta utbildningscentrum är ett kvalitetsmärkt hästgymnasium!

Drömmer du om att arbeta med hästar?
Vår hästutbildning är en bred utbildning där teori varvas med praktik. Du har tillgång till 45 välutbildade hästar i en modern hästanläggning.

Välutbildad personal med lång yrkeserfarenhet, specialister på dressyr och hoppning samt trav. Under de tre åren på skolan ingår 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). Möjligheter kan finnas att göra en del av de 15 praktikveckorna utomlands. Du kan också avlägga Svenska Ridsportförbundets/Svensk travsports yrkesprov till ”diplomerad hästskötare”.

Hästskötare – Ridning

Specialiseringen på Ridning innehåller lektioner i ridning (både dressyr och hoppning), travkörning samt en stor mängd teori. Du kan även välja till ”Hästidrott”. I de kurserna får du rida/träna två gånger extra varje vecka. Även NIU Ridsport finns valbart inom inriktningen.

Efter gymnasiet 

Du kan bli hästskötare inom eller utanför Sveriges gränser eller starta eget hästföretag och t ex utbilda hästar. 

Under din gymnasietid på Vreta utbildningscentrum kan du läsa kurser som ger dig särskild behörighet till många universitets- och högskoleutbildningar. Det gäller speciellt om du väljer att kombinera hästinriktningen med naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt spår i vår högskoleprofil.  Du får då en unik gymnasieutbildning som ger dig yrkesexamen, som gör att du kan gå direkt ut i arbete, samtidigt som du blir behörig till många högskole- och yrkeshögskoleutbildningar, t ex hippolog eller ridlärare.

Häng med eleverna när de gör rundvandring på skolan:

Informationsfilm

Läs mer

Vreta utbildningscentrum har tillgång till cirka 75 stallplatser fördelade på två moderna stallar. Vreta utbildningscentrum har många välutbildade skolhästar inom alla discipliner. Till alla dessa hästar finns toppmodern utrustning i form av ridpersedlar, selar och vagnar. Skolan förfogar över två stora ridhus, tre toppmoderna stallar, lösdrift,  nybyggda dressyrbanor, hoppbanor, körbanor. 

Hästhållning är idag ett accepterat modernt yrkesområde. Efter utbildningen kan du bl.a. arbeta i häststallar, hos tävlingsryttare, på ridskola, travstall, stuteri, inom turism, ridsportbutik eller liknande. Erfarenhet och vidareutbildning kan leda till bl.a. stallchef, ridlärare eller unghästutbildare.

Vill du utveckla dina hästkunskaper ytterligare erbjuder Vreta utbildningscentrum en 2-årig eftergymnasial Yrkeshögskoleutbildning (YH) inom hästhållning. Efter genomgången utbildning blir du mycket välutbildad inom hästnäringen, du får yrkesfärdigheter och examen till ridlärare. Du kan arbeta som ridlärare, tränare eller ungdomsledare inom häst, egenföretagare inom t.ex turism eller unghästutbildning, som hästlärare inom naturbruk.

Exempel på andra vidareutbildning är Hippologiska högskolan inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt Svenska Ridsportförbundets utbildningar vid Strömsholm. Om du läser NV-profil på hästinriktningen kan du läsa vidare på högskola till veterinär, agronom, djursjukvårdare, djurskyddsinspektör mm

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Vi erbjuder dig att välja Matematik 2a som behövs för särskild behörighet till Hippologprogrammet på SLU.

Du har även möjlighet att välja en Naturvetenskaplig (för att läsa vidare till tex veterinär, agronom) eller Samhällsvetenskaplig/Ekonomisk profil.

GUIDNING

Önskar du personlig guidning som visar skolan, stallarna, boende samt ger information om vår hästutbildning kan du kontakta  Carina Lundgren, se kontaktuppgifter nedan.

INACKORDERING AV ELEVHÄSTAR OCH PRIVATHÄSTAR

Erbjuds på vår granngård Stora Sjögestad, kontakta Elisabeth Eckers Mattsson tel 070-1725272

Dölj

Ansökningskod

NBHAT

Kontakta oss för mer information

Karin Hedell

Enhetschef, häst

Tel: 013-201078, 0767-982978
karin.hedell@regionostergotland.se

Vreta utbildningscentrum

Expedition

Tel: 013-227910
vreta@regionostergotland.se

Sociala medier

Copyright © Naturbruksgymnasiet Östergötland 2024

Informationsansvarig ingela.appelsved@regionostergotland.se och infomaster maria.korsman@regionostergotland.se